Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • dzierżawy, których okres w przybliżeniu pokrywa się z przewidywanym czasem amortyzacji środków trwałych, a dzierżawca otrzymuje wszelkie zyski płynące z dzierżawy i ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadanym prawem własności. Prawo własności środka trwałego może, ale nie musi być ostatecznie przeniesione na dzierżawcę. Tego rodzaju dzierżawa obejmuje wszystkie lub praktycznie wszystkie koszty, włączając odsetki.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77, w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 824 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009765
31 marca 2010800
30 czerwca 2010809
30 września 2010814
31 grudnia 2010815
31 marca 2011814
30 czerwca 2011817
30 września 2011804
31 grudnia 2011802
31 marca 2012800
30 czerwca 2012807
30 września 2012806
31 grudnia 2012806
31 marca 2013796
30 czerwca 2013793
30 września 2013794
31 grudnia 2013798
31 marca 2014804
30 czerwca 2014824
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (33,9% ogółu), dolnośląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie27933,9%
dolnośląskie9511,5%
wielkopolskie9311,3%
śląskie749,0%
małopolskie597,2%
pomorskie475,7%
kujawsko-pomorskie334,0%
łódzkie242,9%
zachodniopomorskie232,8%
lubuskie202,4%
warmińsko-mazurskie192,3%
lubelskie182,2%
podkarpackie131,6%
opolskie101,2%
podlaskie101,2%
świętokrzyskie70,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (41,1% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (41,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością33941,1%
indywidualna działalność gospodarcza33841,0%
spółki cywilne566,8%
spółki akcyjne485,8%
spółki komandytowo-akcyjne161,9%
spółki komandytowe101,2%
spółki jawne101,2%
spółdzielnie30,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,4%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (65,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (21,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (7,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych53665,0%
własność prywatna krajowa pozostała17821,6%
własność zagraniczna637,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej121,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych111,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej81,0%
własność państwowych osób prawnych20,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,3% podmiotów) i od 10 do 49 (6,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych75291,3%
od 10 do 49 zatrudnionych546,6%
od 50 do 249 zatrudnionych172,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)44 953 294 572,098 889 903 435,873 624 447 746,50290 584 268,750,73,38,080,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 37 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (363,7 mln zł), TP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (350,7 mln zł) oraz BRE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (321,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ674 720 036,23135 782 140,28363 666 992,9814 580 440,202,210,74,079,9
TP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 541 520 000,0071 676 000,00350 687 000,00-6 259 999,86-0,2-8,7-1,898,0
BRE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 189 191 334,03128 266 668,15321 361 044,2029 482 493,460,723,09,296,9
VB LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2 627 639 051,13100 905 569,02290 186 536,98-43 822 785,69-1,7-43,4-15,196,2
Grupa Kapitałowa RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 115 699 000,36483 299 000,00252 895 000,0035 695 000,000,77,414,190,6
RAIFFEISEN-LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA5 120 573 000,00474 128 000,26252 630 000,0038 306 000,000,88,115,290,7
Grupa Kapitałowa PEKAO LEASING HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA3 341 654 781,91492 613 127,24207 902 511,755 666 858,200,21,22,785,3
PEKAO LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 338 711 469,96458 128 129,25207 900 789,774 811 098,550,11,12,386,3
MILLENNIUM LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 980 483 300,372 540 672 800,00196 971 100,0029 795 200,001,01,215,114,8
SG EQUIPMENT LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 350 120 207,22137 300 233,00156 619 707,0019 864 024,000,914,512,794,2
GECS POLISH FUNDING CO IV AB SPÓŁKA KOMANDYTOWA3 033 840 097,103 031 445 239,83151 992 742,71148 729 329,444,94,997,90,1
MERCEDES-BENZ LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 522 346 000,2391 493 000,00138 151 300,00-5 279 000,00-0,4-5,8-3,894,0
VOLKSWAGEN LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 190 942 540,00503 875 000,28127 792 800,0014 904 210,001,33,011,757,7
ING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 629 645 000,00167 050 000,19123 273 000,0020 643 000,000,812,416,893,7
SIEMENS FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 469 010 100,0089 712 200,00122 565 500,0010 080 400,130,711,28,293,9
DEUTSCHE LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 504 230 633,074 993 428,87112 592 749,00-40 951 256,18-2,7-820,1-36,499,7
BUSINESS LEASE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 905 800,0013 633 900,2574 173 700,00525 100,000,53,90,788,4
GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA807 664 788,1718 222 587,8173 481 224,08-272 235,19-0,0-1,5-0,497,7
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ702 737 245,0924 417 311,5169 237 933,955 822 726,290,823,98,496,5
SCANIA FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ793 351 000,28116 981 000,0056 510 000,0025 470 000,003,221,845,185,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.