Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszy, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.

Podklasa ta obejmuje:

  • fundusze inwestycyjne otwarte,
  • fundusze inwestycyjne zamknięte,
  • fundusze powiernicze zarządzane w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, zgodnie z warunkami umów powierniczych, oświadczeniami woli lub umowami agencyjnymi,
  • powiernicze fundusze inwestycyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z,
  • działalności funduszów emerytalnych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,
  • zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z,
  • działalności funduszów i trustów osiągających zyski ze sprzedaży swoich wyrobów i usług, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeważającą działalnością.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 818 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009463
31 marca 2010472
30 czerwca 2010482
30 września 2010501
31 grudnia 2010516
31 marca 2011525
30 czerwca 2011531
30 września 2011557
31 grudnia 2011579
31 marca 2012605
30 czerwca 2012645
30 września 2012668
31 grudnia 2012687
31 marca 2013714
30 czerwca 2013762
30 września 2013786
31 grudnia 2013806
31 marca 2014816
30 czerwca 2014818
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (75,4% ogółu), małopolskie (9,9% ogółu) oraz pomorskie (3,2% ogółu).

mazowieckie61775,4%
małopolskie819,9%
pomorskie263,2%
wielkopolskie232,8%
śląskie222,7%
dolnośląskie212,6%
warmińsko-mazurskie60,7%
łódzkie50,6%
lubuskie50,6%
lubelskie40,5%
opolskie30,4%
kujawsko-pomorskie30,4%
zachodniopomorskie20,2%
podkarpackie00,0%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to fundusze (82,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,9% podmiotów) oraz spółki akcyjne (3,2% podmiotów).

fundusze67582,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością657,9%
spółki akcyjne263,2%
spółki komandytowo-akcyjne253,1%
indywidualna działalność gospodarcza151,8%
spółki cywilne50,6%
spółki komandytowe50,6%
przedstawicielstwa zagraniczne10,1%
spółki jawne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (88,3% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (7,9% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (1,2% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała72288,3%
własność krajowych osób fizycznych657,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej101,2%
własność zagraniczna60,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność samorządowa20,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem 10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych79597,2%
od 10 do 49 zatrudnionych202,4%
od 50 do 249 zatrudnionych30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)1 224 998 124,82916 560 712,08211 474 862,61153 724 931,0612,616,872,725,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA (183,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa APZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (27,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA652 358 000,00428 075 000,26183 309 000,00-555 000,00-0,1-0,1-0,334,4
Grupa Kapitałowa APZ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 040 758,702 868 870,8027 532 806,49-5 316 248,33-12,4-185,3-19,393,3
PRACOWNICZY FUNDUSZ EMERYTALNY NESTLE POLSKA24 548 365,9419 857 035,38633 056,532 005 560,148,210,1316,819,1
MCI FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MCI.PRIVATEVENTURES SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA504 895 000,00467 289 000,000,00158 590 000,2831,433,90,07,5
UNIA GOSPODARCZA SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH - SAMORZĄDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA156 000,39-1 529 193,630,00-999 380,75-640,665,40,0100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.