Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych,
  • specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www, usługi przesyłania strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu,
  • przetwarzanie danych, włączając kompletna obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności, przy wykonywaniu których dostawca wykorzystuje komputery wyłącznie jako narzędzie, są sklasyfikowane zgodnie z rodzajem świadczonych usług.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 916 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 019
31 marca 20105 088
30 czerwca 20105 231
30 września 20105 429
31 grudnia 20105 541
31 marca 20115 539
30 czerwca 20115 627
30 września 20115 624
31 grudnia 20115 608
31 marca 20125 574
30 czerwca 20125 631
30 września 20125 651
31 grudnia 20125 684
31 marca 20135 720
30 czerwca 20135 754
30 września 20135 836
31 grudnia 20135 853
31 marca 20145 878
30 czerwca 20145 916
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,1% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

mazowieckie1 54426,1%
śląskie70411,9%
wielkopolskie5288,9%
małopolskie5238,8%
dolnośląskie5218,8%
pomorskie3445,8%
łódzkie3065,2%
zachodniopomorskie2774,7%
podkarpackie2213,7%
kujawsko-pomorskie2153,6%
lubelskie1913,2%
świętokrzyskie1242,1%
warmińsko-mazurskie1111,9%
lubuskie1111,9%
opolskie1091,8%
podlaskie871,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (65,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 88165,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 35722,9%
spółki cywilne4898,3%
spółki akcyjne681,1%
spółki komandytowe530,9%
spółki jawne410,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,2%
spółki komandytowo-akcyjne80,1%
spółdzielnie20,0%
państwowe jednostki organizacyjne20,0%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 31989,9%
własność prywatna krajowa pozostała1923,2%
własność zagraniczna1913,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych781,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej550,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej360,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej310,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność skarbu państwa20,0%
własność samorządowa20,0%
pozostałe70,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 76297,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1151,9%
od 50 do 249 zatrudnionych300,5%
powyżej 250 zatrudnionych90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)953 737 034,77636 714 824,161 359 200 922,70167 269 269,7417,526,312,333,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 36 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH "ESERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA (182,0 mln zł), GTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (161,4 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA (130,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH "ESERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA111 017 088,8785 417 330,92182 004 670,0724 214 548,7821,828,413,323,1
GTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 291 453,2377 667 551,25161 441 191,5728 100 509,6528,636,217,421,0
Grupa Kapitałowa BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA113 066 714,5761 335 818,93130 446 888,2635 263 948,4931,257,527,045,8
BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA112 195 530,0061 408 118,92127 948 341,5332 712 913,5529,253,325,645,3
PKP INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 487 719,0348 275 663,5990 152 410,90278 871,020,30,60,344,2
ING SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 914 596,0655 867 547,1657 967 198,534 638 115,736,58,38,021,2
ZETO-RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 271 188,6128 710 315,7957 717 058,281 866 965,764,56,53,230,4
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICTWA SPÓŁKA AKCYJNA43 080 849,6431 132 249,2457 096 250,364 394 936,2410,214,17,727,7
HOME.PL SPÓŁKA AKCYJNA10 498 396,845 098 079,0756 868 079,9415 377 789,00146,5301,627,051,4
CENTRUM KOMPUTEROWE "ZETO" SPÓŁKA AKCYJNA41 791 097,4633 222 686,5351 651 936,245 641 244,0613,517,010,920,5
AMG.NET SPÓŁKA AKCYJNA33 305 353,7914 677 784,7247 678 704,413 712 818,4411,225,37,855,9
ISTA SHARED SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 805 800,001 329 600,2140 783 500,00302 400,003,422,70,784,9
UBS SERVICE CENTRE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 278 900,0011 923 300,1937 618 200,005 224 400,0016,243,813,963,1
ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 934 183,2528 409 652,2937 067 423,0612 749 158,0541,244,934,48,2
PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYKI ZETO BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA31 022 596,0225 958 937,0536 398 042,1010 536 872,9534,040,629,016,3
AMADEUS POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 461 815,156 566 152,3733 172 883,67-354 237,75-1,2-5,4-1,177,7
INTERNETQ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 500 896,98-1 824 122,7833 157 429,58-5 764 056,04-76,8316,0-17,4100,0
IMS-INFORMATION MEDICAL STATISTICS POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 950 019,765 904 462,6930 508 764,331 952 886,2119,633,16,440,7
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ZASTOSOWAŃ ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ ZETO - SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU29 598 038,1926 437 057,0328 214 628,955 710 773,5319,321,620,210,7
FINDER SPÓŁKA AKCYJNA13 398 253,608 533 894,8027 189 048,354 084 098,7130,547,915,036,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.