Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

  • rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
  • pisanie programów na zlecenie użytkownika,
  • projektowanie stron internetowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,
  • tłumaczenia i przystosowania programów na potrzeby rynku, wykonywane na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29.Z,
  • planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanego w 62.02.Z

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 32 859 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 12,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200920 058
31 marca 201020 796
30 czerwca 201021 603
30 września 201022 477
31 grudnia 201023 271
31 marca 201123 712
30 czerwca 201124 386
30 września 201124 857
31 grudnia 201125 383
31 marca 201225 719
30 czerwca 201226 404
30 września 201227 056
31 grudnia 201227 714
31 marca 201328 311
30 czerwca 201329 103
30 września 201330 083
31 grudnia 201330 914
31 marca 201431 892
30 czerwca 201432 859
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,5% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

mazowieckie9 03927,5%
śląskie3 61211,0%
dolnośląskie3 1719,7%
małopolskie3 1359,5%
wielkopolskie3 1159,5%
pomorskie2 2056,7%
łódzkie1 5494,7%
podkarpackie1 3384,1%
zachodniopomorskie1 1273,4%
kujawsko-pomorskie9913,0%
lubelskie9022,7%
podlaskie6231,9%
świętokrzyskie5261,6%
warmińsko-mazurskie5241,6%
opolskie5161,6%
lubuskie4861,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza24 44074,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 85017,8%
spółki cywilne1 8105,5%
spółki jawne2670,8%
spółki akcyjne2250,7%
spółki komandytowe1740,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych540,2%
spółki komandytowo-akcyjne310,1%
spółdzielnie30,0%
państwowe jednostki organizacyjne30,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,1% podmiotów), własność zagraniczna (2,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych30 25292,1%
własność zagraniczna8442,6%
własność prywatna krajowa pozostała8412,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych3641,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2140,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2090,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1040,3%
własność państwowych osób prawnych100,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych32 06497,6%
od 10 do 49 zatrudnionych6902,1%
od 50 do 249 zatrudnionych920,3%
powyżej 250 zatrudnionych130,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)9 327 333 195,816 745 892 344,745 724 434 873,87652 970 510,027,09,711,427,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 105 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (3,2 mld zł), ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (1,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (761,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA7 901 248 000,005 839 443 000,363 237 733 000,00498 894 000,006,38,515,426,1
ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA4 898 611 000,004 306 893 000,001 168 375 000,00422 453 000,208,69,836,212,1
Grupa Kapitałowa COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA968 105 000,29574 947 000,00761 361 000,0023 957 000,002,54,23,240,6
COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA880 873 000,00559 208 000,00559 453 000,0068 470 000,257,812,212,236,5
Grupa Kapitałowa SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA487 521 000,00227 496 000,00524 018 000,00-42 639 999,84-8,8-18,7-8,153,3
OMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 859 500,0031 339 300,22468 693 800,005 069 900,004,216,21,174,3
SYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA484 278 000,00246 468 000,00365 129 000,26-24 624 000,00-5,1-10,0-6,749,1
Grupa Kapitałowa WASKO SPÓŁKA AKCYJNA269 192 000,29162 599 000,00294 417 000,007 341 000,002,74,52,539,6
WASKO SPÓŁKA AKCYJNA264 276 000,00160 006 000,00284 816 000,007 368 000,242,84,62,639,5
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VEGAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 708 205,2040 853 709,40273 544 453,53-1 639 124,53-1,8-4,0-0,654,5
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA297 765 000,36264 399 000,00168 587 000,0030 092 000,0010,111,417,911,2
Grupa Kapitałowa ERICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 579 613,66107 352 033,82155 881 849,8832 363 509,6625,030,220,817,2
ERICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ123 822 411,78101 117 873,95155 873 903,4731 065 086,2325,130,719,918,3
UNIZETO TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA (*)75 793 053,4345 617 650,46120 277 978,554 669 910,196,210,23,939,8
S4E SPÓŁKA AKCYJNA69 411 000,007 445 000,00110 263 000,131 935 000,002,826,01,889,3
COMPFORT MERIDIAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 979 000,3911 963 000,0089 821 000,006 072 000,008,850,86,882,7
ADVATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 743 541,0914 941 656,7985 671 742,914 192 102,297,528,14,973,2
KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA95 411 389,9177 767 882,1384 664 780,8716 163 932,3516,920,819,118,5
CEGEDIM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 724 428,3237 830 666,3178 053 033,4110 402 496,8120,927,513,323,9
SAS INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 470 100,0039 419 500,0072 435 300,243 842 900,002,89,85,370,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.