Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 32 859 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 12,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200920 058
31 marca 201020 796
30 czerwca 201021 603
30 września 201022 477
31 grudnia 201023 271
31 marca 201123 712
30 czerwca 201124 386
30 września 201124 857
31 grudnia 201125 383
31 marca 201225 719
30 czerwca 201226 404
30 września 201227 056
31 grudnia 201227 714
31 marca 201328 311
30 czerwca 201329 103
30 września 201330 083
31 grudnia 201330 914
31 marca 201431 892
30 czerwca 201432 859
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.