Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 59 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (427,4 mln zł), PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA (426,3 mln zł) oraz SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (421,6 mln zł).

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA (343,3 mln zł), SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (217,4 mln zł) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (173,6 mln zł).

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (1,5 mld zł), UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł) oraz SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,2 mld zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to MGL METRO GROUP LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (171,6 mln zł), RABEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (55,9 mln zł) oraz UPS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (51,7 mln zł).