Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc,
  • działalność polegającą na wynajmowaniu samochodów osobowych i furgonetek (<=3,5 t) z kierowcą.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 54 926 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200971 465
31 marca 201071 322
30 czerwca 201070 674
30 września 201070 461
31 grudnia 201070 414
31 marca 201169 260
30 czerwca 201163 781
30 września 201162 135
31 grudnia 201161 629
31 marca 201260 203
30 czerwca 201259 116
30 września 201258 524
31 grudnia 201258 819
31 marca 201357 822
30 czerwca 201356 505
30 września 201356 452
31 grudnia 201356 614
31 marca 201455 977
30 czerwca 201454 926
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie11 18920,4%
śląskie5 4209,9%
małopolskie5 1789,4%
dolnośląskie4 5498,3%
pomorskie4 5088,2%
wielkopolskie4 1677,6%
łódzkie3 5666,5%
zachodniopomorskie3 4436,3%
kujawsko-pomorskie2 8495,2%
podlaskie2 1213,9%
lubelskie2 1143,8%
warmińsko-mazurskie1 7973,3%
lubuskie1 2882,3%
podkarpackie1 1892,2%
świętokrzyskie9211,7%
opolskie6271,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (99,4% podmiotów), spółki cywilne (0,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza54 60199,4%
spółki cywilne2100,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1010,2%
spółki jawne40,0%
spółki komandytowe30,0%
spółki akcyjne20,0%
stowarzyszenia20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
spółdzielnie10,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych54 87399,9%
własność prywatna krajowa pozostała300,1%
własność zagraniczna150,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność samorządowa10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,9% podmiotów) i od 10 do 49 (0,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych54 86599,9%
od 10 do 49 zatrudnionych560,1%
od 50 do 249 zatrudnionych30,0%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.