Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (99,4% podmiotów), spółki cywilne (0,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza54 60199,4%
spółki cywilne2100,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1010,2%
spółki jawne40,0%
spółki komandytowe30,0%
spółki akcyjne20,0%
stowarzyszenia20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
spółdzielnie10,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
stowarzyszenia
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
samorząd gospodarczy i zawodowy
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny