Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 54 926 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200971 465
31 marca 201071 322
30 czerwca 201070 674
30 września 201070 461
31 grudnia 201070 414
31 marca 201169 260
30 czerwca 201163 781
30 września 201162 135
31 grudnia 201161 629
31 marca 201260 203
30 czerwca 201259 116
30 września 201258 524
31 grudnia 201258 819
31 marca 201357 822
30 czerwca 201356 505
30 września 201356 452
31 grudnia 201356 614
31 marca 201455 977
30 czerwca 201454 926
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.