Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie11 18920,4%
śląskie5 4209,9%
małopolskie5 1789,4%
dolnośląskie4 5498,3%
pomorskie4 5088,2%
wielkopolskie4 1677,6%
łódzkie3 5666,5%
zachodniopomorskie3 4436,3%
kujawsko-pomorskie2 8495,2%
podlaskie2 1213,9%
lubelskie2 1143,8%
warmińsko-mazurskie1 7973,3%
lubuskie1 2882,3%
podkarpackie1 1892,2%
świętokrzyskie9211,7%
opolskie6271,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
wielkopolskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podkarpackie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny