Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • używanych książek,
  • pozostałych artykułów używanych,
  • antyków,
  • prowadzoną przez domy aukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanej w 47.91.Z,
  • działalności domów aukcyjnych, prowadzonej poza siecią sklepową i zajmującej się sprzedażą detaliczną, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
  • działalności lombardów, sklasyfikowanej w 64.92.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 410 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200923 447
31 marca 201023 107
30 czerwca 201023 199
30 września 201023 155
31 grudnia 201022 865
31 marca 201122 561
30 czerwca 201122 056
30 września 201121 763
31 grudnia 201121 053
31 marca 201220 692
30 czerwca 201220 674
30 września 201220 484
31 grudnia 201220 302
31 marca 201320 178
30 czerwca 201320 364
30 września 201320 226
31 grudnia 201319 628
31 marca 201419 496
30 czerwca 201419 410
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (10,5% ogółu), mazowieckie (10,2% ogółu) oraz śląskie (8,5% ogółu).

wielkopolskie2 04610,5%
mazowieckie1 97510,2%
śląskie1 6438,5%
dolnośląskie1 5688,1%
małopolskie1 5578,0%
kujawsko-pomorskie1 3547,0%
zachodniopomorskie1 3406,9%
lubelskie1 3106,7%
podkarpackie1 1475,9%
pomorskie1 1375,9%
łódzkie1 0415,4%
lubuskie8394,3%
warmińsko-mazurskie7663,9%
podlaskie6873,5%
świętokrzyskie5142,6%
opolskie4862,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,2% podmiotów), spółki cywilne (7,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza17 70391,2%
spółki cywilne1 5377,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1470,8%
spółki jawne90,0%
spółki komandytowe60,0%
spółdzielnie40,0%
spółki akcyjne30,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych19 25499,2%
własność prywatna krajowa pozostała740,4%
własność zagraniczna590,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych19 33299,6%
od 10 do 49 zatrudnionych680,4%
od 50 do 249 zatrudnionych100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)505 376,62-2 342 465,156 969 316,68546 939,17108,2-23,47,9563,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VIVE MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VIVE MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ505 376,62-2 342 464,836 969 316,68546 939,17108,2-23,47,9100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.