Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • wyrobów odzieżowych, w tym bielizny,
  • wyrobów futrzarskich,
  • dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, sklasyfikowanej w 47.51.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 41 545 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200948 704
31 marca 201048 391
30 czerwca 201048 851
30 września 201049 028
31 grudnia 201049 012
31 marca 201148 289
30 czerwca 201147 346
30 września 201146 571
31 grudnia 201145 741
31 marca 201244 226
30 czerwca 201243 863
30 września 201243 428
31 grudnia 201243 140
31 marca 201342 378
30 czerwca 201342 399
30 września 201342 236
31 grudnia 201341 813
31 marca 201441 441
30 czerwca 201441 545
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,6% ogółu), wielkopolskie (11,0% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

mazowieckie6 04914,6%
wielkopolskie4 55911,0%
śląskie3 8919,4%
małopolskie3 6078,7%
łódzkie2 9807,2%
dolnośląskie2 9217,0%
pomorskie2 6836,5%
kujawsko-pomorskie2 2875,5%
zachodniopomorskie2 1325,1%
lubelskie2 1045,1%
podkarpackie1 9684,7%
warmińsko-mazurskie1 5353,7%
świętokrzyskie1 3853,3%
lubuskie1 2353,0%
opolskie1 1712,8%
podlaskie1 0382,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,0% podmiotów), spółki cywilne (12,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza34 88984,0%
spółki cywilne5 06712,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 3453,2%
spółki jawne1530,4%
spółki komandytowe550,1%
spółki akcyjne210,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,0%
spółdzielnie40,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
fundacje10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,0% podmiotów), własność zagraniczna (1,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych40 29497,0%
własność zagraniczna7991,9%
własność prywatna krajowa pozostała3070,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej500,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych430,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej390,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej120,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,3% podmiotów) i od 10 do 49 (1,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych40 82998,3%
od 10 do 49 zatrudnionych6551,6%
od 50 do 249 zatrudnionych440,1%
powyżej 250 zatrudnionych170,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)3 946 483 790,031 700 501 765,386 491 453 073,28209 276 656,655,312,33,256,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 42 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to H & M HENNES & MAURITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (930,7 mln zł), ORDIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (824,1 mln zł) oraz ZARA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (506,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
H & M HENNES & MAURITZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)391 743 000,00278 332 000,00930 686 000,3246 679 000,0011,916,85,029,0
ORDIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ348 838 000,34154 262 000,00824 146 000,0035 667 000,0010,223,14,355,8
ZARA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)225 943 074,25120 784 584,41506 381 739,5180 122 496,7835,566,315,846,5
C&A POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)187 135 219,1423 469 161,66452 373 885,42-19 406 685,35-10,4-82,7-4,387,5
Grupa Kapitałowa VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA642 990 000,00301 027 000,00353 921 000,231 663 000,000,30,60,553,2
NEW YORKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ146 915 619,5999 933 650,45340 334 232,9351 353 582,4935,051,415,132,0
VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA625 652 000,00294 713 000,00309 150 000,18-802 000,00-0,1-0,3-0,352,9
PEEK & CLOPPENBURG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 313 677,71112 434 725,57276 293 454,6132 321 451,9021,428,811,725,7
Grupa Kapitałowa KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 066 940,5619 666 166,20218 032 168,11586 119,140,73,00,376,3
CAMAIEU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 943 970,6972 990 812,35217 581 490,6710 434 004,1110,714,34,825,5
ULTIMATE FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ245 548 577,4841 190 281,26213 518 603,21-28 923 835,51-11,8-70,2-13,683,2
Grupa Kapitałowa SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA154 525 619,59107 866 134,37175 653 703,5826 681 468,0717,324,715,230,2
KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 207 103,1236 542 025,60166 514 724,18258 926,610,30,70,262,0
CARRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 157 839,8270 036 663,12153 358 629,28-1 992 908,61-2,0-2,9-1,330,1
SOLAR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA147 643 433,79102 698 025,49144 135 512,7522 562 102,9615,322,015,730,4
TALLY WEIJL (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)33 675 700,3112 110 700,00141 869 100,002 949 900,008,824,42,164,0
VARNER POLSKA LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 026 300,0079 884 800,00141 498 200,293 519 300,003,74,42,515,9
KAPPAHL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)82 830 000,004 740 900,00135 525 900,30-18 127 500,00-21,9-382,4-13,494,3
ETOS SPÓŁKA AKCYJNA100 004 217,98-62 962 785,07135 382 394,30-37 485 413,95-37,559,5-27,7100,0
PROMOD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 212 369,9215 116 024,28126 708 813,462 600 954,326,317,22,163,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.