Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną artykułów sportowych, sprzętu wędkarskiego, artykułów turystycznych, łódek i rowerów.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 070 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 396
31 marca 20103 495
30 czerwca 20103 608
30 września 20103 680
31 grudnia 20103 683
31 marca 20113 768
30 czerwca 20113 808
30 września 20113 830
31 grudnia 20113 811
31 marca 20123 866
30 czerwca 20123 916
30 września 20123 918
31 grudnia 20123 881
31 marca 20133 920
30 czerwca 20134 004
30 września 20133 982
31 grudnia 20133 928
31 marca 20144 021
30 czerwca 20144 070
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,7% ogółu), śląskie (13,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie60014,7%
śląskie53513,1%
wielkopolskie45811,3%
małopolskie43710,7%
dolnośląskie3388,3%
łódzkie2476,1%
pomorskie2385,8%
lubelskie1894,6%
zachodniopomorskie1774,3%
podkarpackie1553,8%
kujawsko-pomorskie1443,5%
warmińsko-mazurskie1373,4%
lubuskie1233,0%
opolskie1192,9%
świętokrzyskie952,3%
podlaskie781,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,5% podmiotów), spółki cywilne (14,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 19478,5%
spółki cywilne60214,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1794,4%
spółki jawne471,2%
spółki komandytowo-akcyjne210,5%
spółki komandytowe140,3%
spółki akcyjne50,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,1%
spółdzielnie20,0%
stowarzyszenia10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,0% podmiotów), własność zagraniczna (1,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 94997,0%
własność zagraniczna421,0%
własność prywatna krajowa pozostała360,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych240,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 00698,4%
od 10 do 49 zatrudnionych591,4%
od 50 do 249 zatrudnionych40,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)467 459 756,05143 415 062,191 019 729 143,4428 087 956,806,019,62,869,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DECATHLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (493,3 mln zł), INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (232,4 mln zł) oraz GO SPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (213,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DECATHLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ171 170 778,1450 270 648,03493 349 504,6710 244 361,486,020,42,170,6
INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA155 564 000,2642 613 000,00232 408 000,001 053 000,000,72,50,572,6
GO SPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 146 715,9527 643 987,22213 429 813,9110 626 946,0012,238,45,068,3
SKI TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)27 619 116,4914 915 288,4741 231 587,631 871 014,636,812,54,546,0
COOL SPORT M.DUSIŃSKI Z.DUSIŃSKI SPÓŁKA JAWNA25 360 272,198 126 558,3732 267 666,404 289 863,3016,952,813,368,0
ZAKSA SPÓŁKA AKCYJNA (*)598 873,78-154 418,987 042 571,602 771,390,5-1,80,0100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.