Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

  • komputerów,
  • urządzeń peryferyjnych,
  • konsoli do gier wideo,
  • oprogramowania standardowego, włącznie z grami wideo.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej czystych taśm i dyskietek, sklasyfikowanej w 47.63.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 996 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 019
31 marca 20108 979
30 czerwca 20108 951
30 września 20108 989
31 grudnia 20108 995
31 marca 20118 884
30 czerwca 20118 814
30 września 20118 701
31 grudnia 20118 574
31 marca 20128 426
30 czerwca 20128 326
30 września 20128 278
31 grudnia 20128 240
31 marca 20138 201
30 czerwca 20138 177
30 września 20138 135
31 grudnia 20138 127
31 marca 20148 039
30 czerwca 20147 996
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie1 27015,9%
śląskie97712,2%
wielkopolskie83710,5%
małopolskie7809,8%
dolnośląskie6347,9%
łódzkie4986,2%
kujawsko-pomorskie4135,2%
zachodniopomorskie3864,8%
pomorskie3804,8%
podkarpackie3674,6%
lubelskie3314,1%
opolskie2593,2%
świętokrzyskie2373,0%
warmińsko-mazurskie2242,8%
lubuskie2212,8%
podlaskie1822,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,6% podmiotów), spółki cywilne (19,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 64670,6%
spółki cywilne1 54219,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5577,0%
spółki jawne1972,5%
spółki komandytowe240,3%
spółki akcyjne200,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,1%
spółdzielnie20,0%
fundacje10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 68896,1%
własność prywatna krajowa pozostała1892,4%
własność zagraniczna660,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych160,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 77897,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2042,6%
od 50 do 249 zatrudnionych120,2%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)783 727 920,58221 927 441,322 313 563 061,918 210 647,921,13,70,471,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (878,2 mln zł), KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (863,5 mln zł) oraz VOBIS SPÓŁKA AKCYJNA (684,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (*)328 204 000,00121 933 000,00878 186 000,006 794 000,262,15,60,862,9
KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA (*)334 576 000,00129 939 000,00863 473 000,319 708 000,002,97,51,161,2
VOBIS SPÓŁKA AKCYJNA208 830 639,5545 799 239,41684 424 128,38-24 698 949,22-11,8-53,9-3,678,1
WINCOR NIXDORF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)77 251 100,2318 885 100,00274 166 000,0011 273 100,0014,659,74,175,6
SAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 345 119,2512 549 601,39118 089 643,152 811 819,937,022,42,468,9
OKI SYSTEMS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)30 426 700,00-7 895 300,00109 839 300,331 069 200,003,5-13,51,0100,0
GTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 397 803,75-1 997 990,8291 443 753,442 370 536,975,3-118,72,6100,0
KRZYSZTOF SEWERYN F.H.U. "SPRZĘTKOM"2 852 887,50130 443,7673 048 764,16418 609,1414,7320,90,695,4
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LOBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 408 028,2912 337 515,3249 854 639,381 728 336,117,414,03,547,3
COMEX SPÓŁKA AKCYJNA7 931 143,383 818 104,2215 146 369,73746 541,089,419,64,951,9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BIUROTECHNIKA" SPÓŁKA AKCYJNA5 872 622,552 500 809,5415 024 619,531 504 711,8625,660,210,057,4
SOFTHARD SPÓŁKA AKCYJNA5 792 706,964 723 762,2010 553 963,371 056 458,2218,222,410,018,5
DC SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA COMPUTER PLUS2 043 170,311 137 157,438 498 883,17222 283,8310,919,62,644,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.