Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie1 27015,9%
śląskie97712,2%
wielkopolskie83710,5%
małopolskie7809,8%
dolnośląskie6347,9%
łódzkie4986,2%
kujawsko-pomorskie4135,2%
zachodniopomorskie3864,8%
pomorskie3804,8%
podkarpackie3674,6%
lubelskie3314,1%
opolskie2593,2%
świętokrzyskie2373,0%
warmińsko-mazurskie2242,8%
lubuskie2212,8%
podlaskie1822,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
podkarpackie
lubelskie
opolskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (50,0% ogółu), pomorskie (16,7% ogółu) oraz małopolskie (8,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 12 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie650,0%
pomorskie216,7%
małopolskie18,3%
świętokrzyskie18,3%
zachodniopomorskie18,3%
wielkopolskie18,3%
warmińsko-mazurskie00,0%
śląskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.