Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 996 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 019
31 marca 20108 979
30 czerwca 20108 951
30 września 20108 989
31 grudnia 20108 995
31 marca 20118 884
30 czerwca 20118 814
30 września 20118 701
31 grudnia 20118 574
31 marca 20128 426
30 czerwca 20128 326
30 września 20128 278
31 grudnia 20128 240
31 marca 20138 201
30 czerwca 20138 177
30 września 20138 135
31 grudnia 20138 127
31 marca 20148 039
30 czerwca 20147 996
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.