Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową:

  • drewna nieobrobionego,
  • wyrobów z drewna wstępnie obrobionego,
  • farb, werniksów i pokostów,
  • materiałów budowlanych, np.: piasku, żwiru,
  • tapet i pokryć podłogowych,
  • okien i drzwi,
  • szkła płaskiego,
  • sprzętu sanitarnego: wanien, umywalek, sedesów i pozostałych wyrobów sanitarnych z porcelany,
  • budynków prefabrykowanych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 21 071 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200920 067
31 marca 201020 411
30 czerwca 201020 752
30 września 201020 937
31 grudnia 201020 958
31 marca 201120 988
30 czerwca 201120 934
30 września 201121 033
31 grudnia 201120 918
31 marca 201220 861
30 czerwca 201221 001
30 września 201221 077
31 grudnia 201220 983
31 marca 201320 974
30 czerwca 201321 125
30 września 201321 170
31 grudnia 201320 960
31 marca 201420 938
30 czerwca 201421 071
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

mazowieckie3 46416,4%
małopolskie2 26710,8%
śląskie2 24610,7%
wielkopolskie2 0819,9%
dolnośląskie1 6848,0%
łódzkie1 3146,2%
pomorskie1 1475,4%
podkarpackie1 1125,3%
zachodniopomorskie1 0495,0%
lubelskie9364,4%
kujawsko-pomorskie9274,4%
świętokrzyskie7943,8%
opolskie5272,5%
lubuskie5232,5%
podlaskie5132,4%
warmińsko-mazurskie4872,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (16,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 57959,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 68817,5%
spółki cywilne3 55616,9%
spółki jawne9924,7%
spółki komandytowe1420,7%
spółki akcyjne570,3%
spółdzielnie190,1%
spółki komandytowo-akcyjne190,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych150,1%
fundacje20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych19 16190,9%
własność prywatna krajowa pozostała7723,7%
własność zagraniczna5892,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1650,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1620,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1230,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej880,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność skarbu państwa20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,3% podmiotów) i od 10 do 49 (7,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych19 45992,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1 4687,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1290,6%
powyżej 250 zatrudnionych150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)8 719 216 540,144 058 701 876,7517 231 400 925,54416 805 560,054,810,32,453,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 160 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł), SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,0 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa KNAUF - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (636,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA300 679 311,4296 586 902,991 308 351 293,7912 177 296,594,112,60,967,9
SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ591 317 500,00103 973 000,231 046 182 900,00-26 052 400,00-4,4-25,1-2,582,4
Grupa Kapitałowa KNAUF - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 422 205,92110 961 810,27636 689 126,6629 100 899,9218,026,24,631,3
SIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ234 356 765,88152 252 134,62602 854 646,60-5 932 743,57-2,5-3,9-1,035,0
ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 175 089 523,511 072 212 837,21565 706 233,7341 359 298,743,53,97,38,8
OPOCZNO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ225 997 000,0011 844 000,00476 761 000,00198 000,180,11,70,094,8
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TERMO IB" EDYTA HERZYK108 587 746,8743 546 645,29419 183 478,9912 190 407,9011,228,02,959,9
SBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 954 448,6110 655 268,32388 035 832,271 272 878,051,512,00,387,2
LAFARGE KRUSZYWA I BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ596 916 648,25209 830 072,02352 463 844,5932 628 161,775,515,69,364,9
SILVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)89 344 190,895 466 111,69345 200 906,821 257 721,871,423,00,493,9
NORGIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA72 772 254,6242 627 547,27328 723 175,6610 729 189,4814,725,23,341,4
Grupa Kapitałowa ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 980 000,0010 029 000,00328 520 000,007 610 000,1413,875,92,381,8
ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 098 000,0010 541 000,00310 017 000,128 381 000,0018,679,52,776,6
KNAUF - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 586 503,6484 045 929,00297 681 945,8347 866 478,2946,257,016,118,9
KRONOPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)65 406 830,813 962 025,80263 040 440,03109 543,660,22,80,093,9
TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ181 728 592,553 033 277,27251 280 650,281 349 725,630,744,50,598,3
SELENA SPÓŁKA AKCYJNA77 044 000,0013 715 000,00244 840 000,223 440 000,004,525,11,482,2
PZM "VIMEX" SPÓŁKA AKCYJNA54 966 343,9214 606 962,76240 646 164,004 289 557,807,829,41,873,4
IMI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 203 400,0017 768 100,00239 823 600,001 174 000,132,26,60,566,6
SKŁADY VOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA99 342 006,7369 489 198,16237 792 966,794 469 017,254,56,41,930,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.