Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 898 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 942
31 marca 20102 013
30 czerwca 20102 090
30 września 20102 145
31 grudnia 20102 196
31 marca 20112 246
30 czerwca 20112 303
30 września 20112 335
31 grudnia 20112 392
31 marca 20122 436
30 czerwca 20122 475
30 września 20122 542
31 grudnia 20122 602
31 marca 20132 652
30 czerwca 20132 694
30 września 20132 749
31 grudnia 20132 787
31 marca 20142 827
30 czerwca 20142 898
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,0% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

mazowieckie92832,0%
śląskie32111,1%
wielkopolskie31110,7%
łódzkie2498,6%
małopolskie2287,9%
dolnośląskie1826,3%
pomorskie1424,9%
kujawsko-pomorskie1023,5%
zachodniopomorskie973,3%
lubelskie883,0%
podkarpackie582,0%
podlaskie481,7%
świętokrzyskie471,6%
warmińsko-mazurskie351,2%
opolskie331,1%
lubuskie291,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,8% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (40,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,0% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 18140,8%
indywidualna działalność gospodarcza1 15840,0%
spółki cywilne28910,0%
spółki jawne1053,6%
spółki komandytowe802,8%
spółki akcyjne471,6%
spółki komandytowo-akcyjne230,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych130,4%
spółdzielnie20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,7% podmiotów), własność zagraniczna (10,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 25277,7%
własność zagraniczna28910,0%
własność prywatna krajowa pozostała1565,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych702,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej622,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej371,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej260,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność skarbu państwa10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,9% podmiotów) i od 10 do 49 (8,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 57588,9%
od 10 do 49 zatrudnionych2578,9%
od 50 do 249 zatrudnionych471,6%
powyżej 250 zatrudnionych190,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)17 421 309 423,856 378 567 824,5340 048 609 361,55894 554 604,725,114,02,263,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 122 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (6,1 mld zł), Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA (5,8 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA (5,1 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA2 079 315 000,00243 371 000,006 131 679 000,3337 024 000,001,815,20,688,3
Grupa Kapitałowa PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 339 196 000,00466 077 000,005 795 383 000,4071 671 000,003,115,41,280,1
Grupa Kapitałowa FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 798 123 000,31755 080 000,005 101 518 000,0071 191 000,004,09,41,458,0
FARMACOL SPÓŁKA AKCYJNA1 573 144 000,00599 797 000,004 953 885 000,0049 967 000,353,28,31,061,9
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA1 741 701 000,00202 491 000,004 622 720 000,2318 187 000,001,09,00,488,4
PELION SPÓŁKA AKCYJNA2 092 673 000,29548 431 000,004 227 193 000,0084 168 000,004,015,42,073,8
ACP PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA734 920 000,25211 961 000,001 728 696 000,00-20 107 000,00-2,7-9,5-1,271,2
LEK SPÓŁKA AKCYJNA908 238 085,74414 060 110,471 598 413 151,5422 616 660,412,55,51,454,4
GSK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ439 140 000,00269 282 000,291 314 198 000,0017 250 000,003,96,41,338,7
PHOENIX PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)315 999 434,5591 897 949,881 089 697 421,31-3 788 605,71-1,2-4,1-0,470,9
Grupa Kapitałowa CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA303 957 390,2673 880 219,851 023 087 460,506 201 638,212,08,40,675,7
CENTRALA FARMACEUTYCZNA "CEFARM" SPÓŁKA AKCYJNA305 377 737,9776 349 146,091 014 661 663,218 520 897,562,811,20,875,0
ROCHE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ559 809 400,40281 762 300,001 007 777 800,0030 885 300,005,511,03,149,7
Grupa Kapitałowa HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA305 964 196,3744 440 555,26906 148 408,795 199 066,181,711,70,685,5
PGF URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ262 649 491,7621 374 215,85873 599 446,0912 543 947,564,858,71,491,9
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 373 000,25310 384 000,00799 072 000,0022 262 000,004,87,22,832,9
HURTAP SPÓŁKA AKCYJNA278 297 848,4145 791 043,77737 554 980,615 835 032,022,112,70,883,6
TEVA KUTNO SPÓŁKA AKCYJNA549 613 944,58280 329 513,02668 646 386,0055 753 908,0110,119,98,349,0
KRKA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ340 098 556,92199 772 660,53624 663 096,0231 037 002,649,115,55,041,3
PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)415 738 516,9749 629 852,94556 504 883,436 222 504,941,512,51,188,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.