Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 319 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 415
31 marca 20108 356
30 czerwca 20108 287
30 września 20108 277
31 grudnia 20108 230
31 marca 20118 145
30 czerwca 20117 877
30 września 20117 748
31 grudnia 20117 588
31 marca 20127 516
30 czerwca 20127 543
30 września 20127 509
31 grudnia 20127 513
31 marca 20137 467
30 czerwca 20137 422
30 września 20137 404
31 grudnia 20137 360
31 marca 20147 365
30 czerwca 20147 319
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (13,7% ogółu) oraz małopolskie (11,6% ogółu).

mazowieckie1 16315,9%
śląskie1 00513,7%
małopolskie85011,6%
dolnośląskie6749,2%
wielkopolskie6368,7%
pomorskie4906,7%
zachodniopomorskie3584,9%
podkarpackie3544,8%
kujawsko-pomorskie3414,7%
łódzkie3354,6%
lubelskie3064,2%
świętokrzyskie2683,7%
opolskie2072,8%
warmińsko-mazurskie1331,8%
podlaskie1101,5%
lubuskie891,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,5% podmiotów), spółki cywilne (25,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 69650,5%
spółki cywilne1 85925,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 29917,7%
spółki jawne3624,9%
spółki akcyjne580,8%
spółki komandytowe250,3%
spółdzielnie130,2%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 36687,0%
własność prywatna krajowa pozostała5287,2%
własność zagraniczna2323,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych610,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej580,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej390,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej280,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,4% podmiotów) i od 10 do 49 (7,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 68791,4%
od 10 do 49 zatrudnionych5537,6%
od 50 do 249 zatrudnionych701,0%
powyżej 250 zatrudnionych90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z)5 012 992 505,931 753 906 668,5417 760 946 240,66185 431 023,843,710,61,065,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 57 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,4 mld zł), POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,3 mld zł) oraz SCA PR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,6 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 070 290 574,03316 028 053,444 432 331 637,5448 514 988,814,515,41,170,5
POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ484 275 609,59102 530 857,102 254 637 279,1716 940 035,923,516,50,878,8
SCA PR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ404 970 500,00-15 275 800,001 582 146 400,31-9 077 500,00-2,259,4-0,6100,0
LIMA SPÓŁKA AKCYJNA58 813 629,5922 531 458,52992 536 916,541 634 427,542,87,30,261,7
Grupa Kapitałowa BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA288 667 000,0074 941 000,00926 481 000,006 994 000,282,49,30,874,0
HAVI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 100 400,005 660 000,17814 346 500,001 376 600,001,724,30,293,0
BAĆ-POL SPÓŁKA AKCYJNA222 727 000,2261 713 000,00618 138 000,008 881 000,004,014,41,472,3
Grupa Kapitałowa FRITO LAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ544 697 500,00325 445 700,30593 519 000,0036 925 400,006,811,46,240,3
Grupa Kapitałowa GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA463 282 000,00203 331 000,00492 104 000,006 614 000,171,43,31,356,1
FRITO LAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ444 120 700,22322 481 300,00484 285 000,0033 997 900,007,710,57,027,4
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ218 015 521,39133 583 107,19482 067 164,964 093 906,781,93,10,938,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SPECJAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ240 454 187,37119 589 176,65437 771 952,51540 730,300,20,50,150,3
GRUPA MPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 491 899,732 682 962,67387 321 038,881 648 395,474,561,40,492,7
MH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 739 887,398 290 640,25353 848 145,381 895 647,123,522,90,584,6
FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 001 897,4015 397 979,13307 465 540,79-113 442,57-0,2-0,7-0,080,3
Grupa Kapitałowa ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA65 246 022,2710 006 368,00263 003 267,14140 648,620,21,40,184,7
BOEHRINGER INGELHEIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 285 092,5712 959 937,34254 270 679,88713 464,530,65,50,389,0
GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA322 466 000,00179 821 000,00245 097 000,004 205 000,111,32,31,744,2
ROVITA SPÓŁKA AKCYJNA65 029 611,7512 294 316,39244 705 008,021 262 170,361,910,30,581,1
SPS HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA72 388 728,5520 672 110,67230 344 996,504 159 795,625,820,11,871,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.