Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje sprzedaż hurtową:

  • mleka i wyrobów mleczarskich,
  • jaj i wyrobów z jaj,
  • jadalnych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 972 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 665
31 marca 20101 714
30 czerwca 20101 728
30 września 20101 758
31 grudnia 20101 794
31 marca 20111 795
30 czerwca 20111 799
30 września 20111 813
31 grudnia 20111 813
31 marca 20121 830
30 czerwca 20121 835
30 września 20121 863
31 grudnia 20121 896
31 marca 20131 919
30 czerwca 20131 941
30 września 20131 949
31 grudnia 20131 949
31 marca 20141 957
30 czerwca 20141 972
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie36818,7%
śląskie23912,1%
wielkopolskie21611,0%
małopolskie1698,6%
dolnośląskie1517,7%
łódzkie1346,8%
kujawsko-pomorskie1286,5%
pomorskie1125,7%
zachodniopomorskie824,2%
lubelskie763,9%
podkarpackie733,7%
lubuskie572,9%
warmińsko-mazurskie552,8%
opolskie422,1%
świętokrzyskie422,1%
podlaskie281,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (62,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 23562,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością35317,9%
spółki cywilne22411,4%
spółki jawne844,3%
spółdzielnie593,0%
spółki komandytowe110,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
spółki akcyjne20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 74788,6%
własność prywatna krajowa pozostała1135,7%
własność zagraniczna673,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych201,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,8% podmiotów) i od 10 do 49 (7,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 81091,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1417,2%
od 50 do 249 zatrudnionych201,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z)632 686 105,95224 091 471,992 214 483 583,6239 459 109,036,217,61,864,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 19 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (443,1 mln zł), LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (426,1 mln zł) oraz TARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (261,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ158 985 300,3965 240 400,00443 096 200,003 691 200,002,35,70,859,0
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 919 600,0048 087 300,00426 088 400,00-1 502 599,86-1,2-3,1-0,463,3
TARGET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 815 586,9410 164 651,16261 292 221,002 558 244,626,425,21,074,5
LAKTOPOL INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 804 152,625 473 429,13191 637 435,523 480 269,834,563,61,892,9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MLEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 599 131,5324 781 080,98170 542 507,173 060 987,027,912,41,835,8
SEZAM-ŚREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 015 000,0010 957 000,22164 495 000,001 608 000,004,014,71,072,6
OLAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)47 388 070,144 739 780,42128 719 371,51645 516,681,413,60,590,0
SMAK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 120 761,035 565 251,66124 111 952,86794 176,904,414,30,669,3
MONA-KONTRASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 944 234,285 872 535,43113 900 690,901 195 566,798,020,41,160,7
ALMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA18 130 234,189 685 486,2881 022 326,231 392 500,587,714,41,746,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TEMAR" SPÓŁKA JAWNA PIOTR KLACZAK, MARCIN KLACZAK49 759 800,0336 894 698,2877 874 456,3819 116 013,0538,451,824,625,9
ZŁOTA KURKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 710 162,495 409 274,9674 825 328,18255 118,670,94,70,380,5
JANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA15 295 153,984 337 705,6572 694 632,191 794 899,4111,741,42,571,6
BMS-G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 501 343,646 636 540,0168 883 085,36912 802,304,313,81,369,1
HURTOWNIA "JUNIOR" ŚWINIARSKI TOMASZ8 519 638,302 852 381,6854 436 342,76817 653,789,628,71,566,5
KASKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 704 757,515 192 313,3550 608 838,83464 310,484,08,90,955,6
POLSKIE FERMY GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 478 176,452 655 725,7647 546 204,19395 639,722,714,90,881,7
MÜLLER DAIRY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA12 012 000,005 342 800,0041 731 700,00760 200,156,314,21,855,5
AGOLMA HURT, DETAL, WYDAWNICTWO, REKLAMA SZUMSKA BARBARA9 644 234,461 004 476,6435 925 693,17-1 063 692,15-11,0-105,9-3,089,6
ASCO SPÓŁKA AKCYJNA37 324 069,7628 439 042,1828 147 399,712 773 502,247,49,89,923,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.