Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 834 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 543
31 marca 20101 686
30 czerwca 20101 746
30 września 20101 785
31 grudnia 20101 835
31 marca 20111 816
30 czerwca 20111 817
30 września 20111 831
31 grudnia 20111 817
31 marca 20121 802
30 czerwca 20121 821
30 września 20121 837
31 grudnia 20121 842
31 marca 20131 824
30 czerwca 20131 812
30 września 20131 838
31 grudnia 20131 850
31 marca 20141 822
30 czerwca 20141 834
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), wielkopolskie (13,6% ogółu) oraz śląskie (10,9% ogółu).

mazowieckie33518,3%
wielkopolskie25013,6%
śląskie20010,9%
małopolskie1689,2%
łódzkie1317,1%
dolnośląskie1276,9%
pomorskie1055,7%
kujawsko-pomorskie1005,5%
podkarpackie844,6%
lubelskie703,8%
świętokrzyskie643,5%
zachodniopomorskie532,9%
podlaskie442,4%
warmińsko-mazurskie362,0%
lubuskie341,9%
opolskie331,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,8% podmiotów), spółki cywilne (20,1% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 04156,8%
spółki cywilne36820,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32817,9%
spółki jawne754,1%
spółki komandytowe110,6%
spółdzielnie50,3%
spółki akcyjne50,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,4% podmiotów), własność zagraniczna (4,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 64089,4%
własność zagraniczna784,3%
własność prywatna krajowa pozostała633,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej170,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność samorządowa10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,6% podmiotów) i od 10 do 49 (5,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 71693,6%
od 10 do 49 zatrudnionych985,3%
od 50 do 249 zatrudnionych160,9%
powyżej 250 zatrudnionych40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)2 837 644 612,40778 928 690,592 252 248 629,9050 643 014,821,86,52,372,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA (1,5 mld zł), ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (288,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA2 987 834 000,001 319 246 000,261 531 462 000,00103 170 000,003,57,86,755,9
ROVESE SPÓŁKA AKCYJNA2 330 609 000,00585 784 000,001 445 587 000,0029 069 000,261,35,02,074,9
Grupa Kapitałowa DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ195 402 869,2571 570 119,48288 356 094,785 519 391,242,87,71,963,4
DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ196 345 573,5573 335 050,47284 693 512,185 973 008,113,08,12,162,7
AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA "MINI-MAX" SPÓŁKA JAWNA W.M.D.J. EKIERT31 497 954,787 815 837,09153 820 443,891 436 602,584,618,40,975,2
JAVENA GRYGIEŃĆ SPÓŁKA JAWNA26 586 449,178 613 089,3697 130 285,711 481 949,945,617,21,567,6
INTERNATIONAL DECO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)73 770 278,77524 876,0674 642 277,96347 727,850,566,30,599,3
Grupa Kapitałowa MINEX CENTRALA EKSPORTOWO-IMPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA50 536 782,1434 624 022,6658 406 100,071 977 908,773,95,73,431,5
MINEX CENTRALA EKSPORTOWO-IMPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA45 569 562,2827 888 850,2338 926 895,175 149 558,2111,318,513,238,8
TADAR FIRMA HANDLOWA DARIUSZ TAUCHERT40 035 762,4520 306 589,2438 056 250,331 649 327,474,18,14,349,3
VERONI WARŻEL BOGUSŁAW BRONISŁAW29 082 578,3417 645 962,6728 346 085,681 645 379,925,79,35,839,3
FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNA "CHEMPAK" SKŁAD CHEMICZNO BUDOWLANO METALOWY MAREK WIĘCKOWSKI8 774 422,426 646 975,7727 070 592,052 920 404,5833,343,910,824,3
FAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 029 228,201 340 611,6625 235 580,18502 560,404,637,52,087,8
CERAMICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)13 427 469,613 986 349,7419 457 359,821 165 130,818,729,26,070,3
CER-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 916 333,6625 040 500,7219 282 348,33-697 634,64-2,3-2,8-3,619,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.