Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową karmy dla zwierząt domowych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 206 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 224
31 marca 20102 229
30 czerwca 20102 247
30 września 20102 234
31 grudnia 20102 265
31 marca 20112 253
30 czerwca 20112 226
30 września 20112 197
31 grudnia 20112 184
31 marca 20122 170
30 czerwca 20122 171
30 września 20122 167
31 grudnia 20122 175
31 marca 20132 177
30 czerwca 20132 181
30 września 20132 190
31 grudnia 20132 199
31 marca 20142 213
30 czerwca 20142 206
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), zachodniopomorskie (11,6% ogółu) oraz pomorskie (11,3% ogółu).

mazowieckie40918,5%
zachodniopomorskie25511,6%
pomorskie24911,3%
śląskie2179,8%
wielkopolskie2009,1%
łódzkie1406,3%
dolnośląskie1396,3%
małopolskie1336,0%
kujawsko-pomorskie894,0%
lubelskie863,9%
podkarpackie713,2%
warmińsko-mazurskie632,9%
opolskie442,0%
świętokrzyskie431,9%
podlaskie351,6%
lubuskie331,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 21054,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością52423,8%
spółki cywilne31214,1%
spółki jawne1105,0%
spółki komandytowe200,9%
spółki akcyjne110,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,5%
spółki komandytowo-akcyjne50,2%
spółdzielnie30,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,2% podmiotów), własność zagraniczna (5,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 90186,2%
własność zagraniczna1175,3%
własność prywatna krajowa pozostała1034,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej361,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych221,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,3%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,9% podmiotów) i od 10 do 49 (7,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 00590,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1677,6%
od 50 do 249 zatrudnionych281,3%
powyżej 250 zatrudnionych60,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z)2 113 884 933,55694 579 332,746 187 176 980,98164 853 320,617,823,72,767,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 30 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to UNILEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,9 mld zł), Grupa Kapitałowa EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (559,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
UNILEVER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ760 152 760,00237 389 214,002 916 422 823,00123 415 028,2616,252,04,268,8
Grupa Kapitałowa EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA489 062 000,29204 744 000,001 254 159 000,0020 819 000,004,310,21,758,1
Grupa Kapitałowa THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ282 492 762,3597 745 911,63559 655 875,785 197 163,091,85,30,965,4
THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ266 856 369,3482 681 770,13546 036 481,98717 862,370,30,90,169,0
EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA253 507 000,00122 936 000,23545 243 000,0010 000 000,003,98,11,851,5
TLB SPÓŁKA AKCYJNA25 300 714,062 481 254,23233 317 980,551 227 254,234,949,50,590,2
REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 248 721,089 169 772,37182 816 764,182 661 775,304,129,01,585,7
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SOBIK" LESZEK SOBIK35 034 495,4915 650 374,72178 420 842,722 541 139,317,316,21,455,3
STEK-ROL ANDRZEJ BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA64 318 797,189 307 912,18172 054 510,255 135 560,068,055,23,085,5
ABRAMCZYK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 950 951,7025 702 094,23168 112 406,295 423 507,485,921,13,272,1
DANIA FAST FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 436 000,00-977 999,76153 839 000,00-1 213 000,00-3,7124,0-0,8100,0
PARTNER IN PET FOOD POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA33 838 931,09-909 459,45136 644 357,834 227 593,1312,5-464,93,1100,0
HIPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 531 423,1719 846 673,85123 225 867,12913 549,292,34,60,749,8
FRUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 346 547,4710 184 728,7499 843 663,581 003 971,894,79,91,052,3
KAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 898 401,939 133 062,5099 627 699,473 659 621,5630,840,13,723,2
BK-FOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 567 983,55-1 345 045,9074 020 429,34-5 818 004,98-19,0432,6-7,9100,0
WALMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)24 033 002,0812 799 202,1861 269 139,152 132 883,138,916,73,546,7
SIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 885 733,982 125 546,2053 421 769,81609 624,975,128,71,182,1
ZBIGNIEW SARNOWSKI "CHŁODNIA MAZOWSZE"21 135 646,927 173 212,4152 984 472,841 481 635,417,020,72,866,1
DORADO CHŁODNIESPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 787 776,334 586 630,0552 463 350,93926 077,088,620,21,857,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.