Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,3% ogółu), śląskie (12,9% ogółu) oraz małopolskie (12,1% ogółu).

mazowieckie46024,3%
śląskie24412,9%
małopolskie23012,1%
wielkopolskie1588,3%
dolnośląskie1477,8%
łódzkie1246,5%
pomorskie1095,8%
zachodniopomorskie854,5%
kujawsko-pomorskie663,5%
lubelskie502,6%
świętokrzyskie502,6%
opolskie472,5%
podkarpackie372,0%
warmińsko-mazurskie311,6%
lubuskie281,5%
podlaskie281,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
opolskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,8% ogółu), pomorskie (10,6% ogółu) oraz dolnośląskie (8,5% ogółu).

Na mapie zaznaczono 47 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1429,8%
pomorskie510,6%
dolnośląskie48,5%
wielkopolskie48,5%
kujawsko-pomorskie48,5%
śląskie36,4%
podlaskie36,4%
łódzkie36,4%
opolskie24,3%
małopolskie24,3%
warmińsko-mazurskie12,1%
podkarpackie12,1%
zachodniopomorskie12,1%
lubelskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
lubuskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.