Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (18,9% ogółu), mazowieckie (12,6% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (8,4% ogółu).

wielkopolskie86718,9%
mazowieckie57812,6%
kujawsko-pomorskie3888,4%
łódzkie3487,6%
lubelskie3447,5%
dolnośląskie3247,0%
pomorskie2295,0%
zachodniopomorskie2064,5%
małopolskie1994,3%
śląskie1934,2%
opolskie1844,0%
podlaskie1803,9%
warmińsko-mazurskie1583,4%
świętokrzyskie1483,2%
podkarpackie1322,9%
lubuskie1202,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

wielkopolskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
małopolskie
śląskie
opolskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podkarpackie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa kujawsko-pomorskie (22,6% ogółu), pomorskie (19,4% ogółu) oraz wielkopolskie (19,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 31 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

kujawsko-pomorskie722,6%
pomorskie619,4%
wielkopolskie619,4%
mazowieckie619,4%
dolnośląskie412,9%
opolskie13,2%
łódzkie13,2%
warmińsko-mazurskie00,0%
lubelskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
małopolskie00,0%
śląskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.