Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 95686,0%
własność prywatna krajowa pozostała2766,0%
własność zagraniczna1302,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1182,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej481,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej320,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność państwowych osób prawnych40,1%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (35,5% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (35,5% największych podmiotów) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (6,5% największych podmiotów).

własność zagraniczna1135,5%
własność krajowych osób fizycznych1135,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej26,5%
własność prywatna krajowa pozostała13,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej13,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej13,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej13,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych13,2%
własność państwowych osób prawnych13,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność państwowych osób prawnych (27,4% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (27,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (27,2% sumy kapitałów własnych).

własność państwowych osób prawnych170 073 920,79 zł27,4%
własność krajowych osób fizycznych169 342 259,63 zł27,3%
własność zagraniczna168 999 360,03 zł27,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej29 188 521,56 zł4,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej25 665 000,00 zł4,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej21 545 668,20 zł3,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20 058 628,08 zł3,2%
własność prywatna krajowa pozostała8 308 571,91 zł1,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych7 175 965,65 zł1,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.