Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 598 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 876
31 marca 20103 978
30 czerwca 20104 046
30 września 20104 093
31 grudnia 20104 078
31 marca 20114 118
30 czerwca 20114 144
30 września 20114 172
31 grudnia 20114 175
31 marca 20124 237
30 czerwca 20124 340
30 września 20124 429
31 grudnia 20124 445
31 marca 20134 441
30 czerwca 20134 511
30 września 20134 534
31 grudnia 20134 574
31 marca 20144 597
30 czerwca 20144 598
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.