Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 03766,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością94920,6%
spółki cywilne3277,1%
spółki jawne1342,9%
spółdzielnie1102,4%
spółki komandytowe230,5%
spółki akcyjne70,2%
stowarzyszenia40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółdzielnie
spółki komandytowe
spółki akcyjne
stowarzyszenia
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (83,9% największych podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (6,5% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2683,9%
indywidualna działalność gospodarcza26,5%
spółki akcyjne26,5%
spółki jawne13,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.