Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (12,2% ogółu).

mazowieckie4 65720,2%
śląskie3 19213,9%
wielkopolskie2 81612,2%
dolnośląskie2 1609,4%
małopolskie1 6327,1%
pomorskie1 5186,6%
zachodniopomorskie1 3295,8%
kujawsko-pomorskie1 0394,5%
łódzkie9604,2%
opolskie7453,2%
lubelskie6933,0%
podkarpackie6893,0%
lubuskie5022,2%
warmińsko-mazurskie4522,0%
podlaskie3461,5%
świętokrzyskie2791,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
opolskie
lubelskie
podkarpackie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (52,2% ogółu), wielkopolskie (13,0% ogółu) oraz śląskie (8,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 23 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1252,2%
wielkopolskie313,0%
śląskie28,7%
pomorskie28,7%
dolnośląskie14,3%
łódzkie14,3%
zachodniopomorskie14,3%
lubelskie14,3%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.