Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18 11378,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 44510,6%
spółki cywilne2 0128,7%
przedstawicielstwa zagraniczne1570,7%
spółki jawne1080,5%
spółki komandytowe590,3%
spółki akcyjne440,2%
spółdzielnie330,1%
spółki komandytowo-akcyjne200,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych170,1%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
przedstawicielstwa zagraniczne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (60,9% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (26,1% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1460,9%
spółki akcyjne626,1%
indywidualna działalność gospodarcza14,3%
spółki jawne14,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.