Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 23 009 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200924 711
31 marca 201024 486
30 czerwca 201024 414
30 września 201024 344
31 grudnia 201024 175
31 marca 201123 976
30 czerwca 201123 516
30 września 201123 173
31 grudnia 201122 763
31 marca 201222 546
30 czerwca 201222 627
30 września 201222 610
31 grudnia 201222 658
31 marca 201322 678
30 czerwca 201322 751
30 września 201322 877
31 grudnia 201322 891
31 marca 201423 004
30 czerwca 201423 009
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.