Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,3% podmiotów), własność zagraniczna (3,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych21 23692,3%
własność zagraniczna7873,4%
własność prywatna krajowa pozostała6262,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1160,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1080,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej850,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej400,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (26,1% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (21,7% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (17,4% największych podmiotów).

własność zagraniczna626,1%
własność krajowych osób fizycznych521,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej417,4%
własność prywatna krajowa pozostała313,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej313,0%
własność państwowych osób prawnych14,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (37,1% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (26,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (12,1% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej198 039 385,99 zł37,1%
własność zagraniczna139 340 554,78 zł26,1%
własność krajowych osób fizycznych64 514 040,16 zł12,1%
własność prywatna krajowa pozostała60 508 929,14 zł11,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej54 697 511,27 zł10,2%
własność państwowych osób prawnych17 408 884,74 zł3,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.