Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie12 03115,3%
śląskie9 62412,2%
wielkopolskie8 84911,3%
małopolskie6 8718,7%
dolnośląskie6 0077,6%
łódzkie4 9106,2%
pomorskie4 7036,0%
lubelskie3 8424,9%
kujawsko-pomorskie3 8234,9%
zachodniopomorskie3 6744,7%
podkarpackie3 5544,5%
świętokrzyskie2 4033,1%
lubuskie2 1802,8%
warmińsko-mazurskie2 1762,8%
opolskie2 0352,6%
podlaskie1 9492,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
świętokrzyskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), wielkopolskie (13,6% ogółu) oraz małopolskie (13,6% ogółu).

Na mapie zaznaczono 22 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie522,7%
wielkopolskie313,6%
małopolskie313,6%
kujawsko-pomorskie313,6%
świętokrzyskie29,1%
łódzkie29,1%
warmińsko-mazurskie14,5%
lubelskie14,5%
dolnośląskie14,5%
śląskie14,5%
zachodniopomorskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
pomorskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.