Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych77 67698,8%
własność prywatna krajowa pozostała6100,8%
własność zagraniczna1610,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej480,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych460,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej440,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej300,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność samorządowa30,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (40,9% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (31,8% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,5% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych940,9%
własność prywatna krajowa pozostała731,8%
własność zagraniczna14,5%
własność skarbu państwa14,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej14,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej14,5%
własność samorządowa14,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej14,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność krajowych osób fizycznych (65,8% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (11,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (5,8% sumy kapitałów własnych).

własność krajowych osób fizycznych174 305 666,62 zł65,8%
własność prywatna krajowa pozostała29 885 130,47 zł11,3%
własność zagraniczna15 428 200,00 zł5,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11 881 856,72 zł4,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10 359 782,38 zł3,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej9 202 439,81 zł3,5%
własność samorządowa7 591 293,92 zł2,9%
własność skarbu państwa6 318 072,83 zł2,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.