Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 78 631 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200974 855
31 marca 201075 123
30 czerwca 201076 782
30 września 201078 154
31 grudnia 201079 060
31 marca 201179 016
30 czerwca 201178 169
30 września 201178 057
31 grudnia 201177 237
31 marca 201276 153
30 czerwca 201276 375
30 września 201276 400
31 grudnia 201276 462
31 marca 201375 754
30 czerwca 201376 854
30 września 201377 545
31 grudnia 201377 399
31 marca 201477 491
30 czerwca 201478 631
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.