Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (90,2% podmiotów), spółki cywilne (7,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza70 91890,2%
spółki cywilne5 7957,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 4561,9%
spółki jawne3460,4%
spółki komandytowe570,1%
spółdzielnie300,0%
spółki akcyjne190,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
stowarzyszenia30,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
stowarzyszenia
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,6% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (27,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1463,6%
spółki akcyjne627,3%
indywidualna działalność gospodarcza14,5%
spółki jawne14,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.