Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
  • malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  • instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
  • szklenie okien.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 12 994 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,8% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200916 775
31 marca 201016 158
30 czerwca 201016 271
30 września 201016 219
31 grudnia 201015 748
31 marca 201115 404
30 czerwca 201114 988
30 września 201114 749
31 grudnia 201114 083
31 marca 201213 599
30 czerwca 201213 720
30 września 201213 638
31 grudnia 201213 149
31 marca 201312 865
30 czerwca 201313 102
30 września 201313 250
31 grudnia 201312 703
31 marca 201412 695
30 czerwca 201412 994
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,7% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz mazowieckie (11,3% ogółu).

wielkopolskie2 17616,7%
śląskie1 47711,4%
mazowieckie1 46411,3%
małopolskie1 32410,2%
pomorskie8386,4%
kujawsko-pomorskie7595,8%
podkarpackie7585,8%
dolnośląskie7225,6%
łódzkie6805,2%
zachodniopomorskie5174,0%
lubelskie4923,8%
warmińsko-mazurskie4573,5%
opolskie3973,1%
podlaskie3622,8%
świętokrzyskie3342,6%
lubuskie2371,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,6% podmiotów), spółki cywilne (4,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 28794,6%
spółki cywilne6184,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością680,5%
spółki jawne90,1%
spółdzielnie80,1%
spółki komandytowe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12 89299,2%
własność prywatna krajowa pozostała520,4%
własność zagraniczna420,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12 90399,3%
od 10 do 49 zatrudnionych870,7%
od 50 do 249 zatrudnionych40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.