Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
  • pokrywanie dachów,
  • instalowanie rynien i rur spustowych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 285 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 583
31 marca 201013 869
30 czerwca 201014 998
30 września 201015 437
31 grudnia 201014 785
31 marca 201114 854
30 czerwca 201115 662
30 września 201115 728
31 grudnia 201114 808
31 marca 201214 329
30 czerwca 201215 072
30 września 201215 043
31 grudnia 201213 814
31 marca 201313 250
30 czerwca 201314 265
30 września 201314 462
31 grudnia 201313 325
31 marca 201413 162
30 czerwca 201414 285
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (14,6% ogółu), mazowieckie (12,4% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).

wielkopolskie2 08214,6%
mazowieckie1 76912,4%
śląskie1 4129,9%
małopolskie1 1468,0%
dolnośląskie1 0537,4%
łódzkie1 0257,2%
pomorskie8856,2%
lubelskie6924,8%
kujawsko-pomorskie6874,8%
zachodniopomorskie6604,6%
podkarpackie6574,6%
świętokrzyskie4933,5%
podlaskie4733,3%
opolskie4413,1%
warmińsko-mazurskie4182,9%
lubuskie3922,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (95,1% podmiotów), spółki cywilne (3,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza13 58595,1%
spółki cywilne4833,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1601,1%
spółki jawne390,3%
spółki komandytowe130,1%
spółdzielnie20,0%
spółki akcyjne20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14 19399,4%
własność prywatna krajowa pozostała360,3%
własność zagraniczna350,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,1% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14 01698,1%
od 10 do 49 zatrudnionych2591,8%
od 50 do 249 zatrudnionych90,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)537 129 783,8767 693 587,23770 394 483,244 006 583,580,85,90,587,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to RUUKKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (666,2 mln zł) oraz SOŁTYSOWSKA PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (45,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
RUUKKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ420 737 700,0038 385 300,30666 200 000,00-9 121 500,00-2,2-23,8-1,490,9
SOŁTYSOWSKA PROJECT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 661 662,817 546 566,3845 282 056,945 704 441,787,475,612,690,2
EDMUND PIETRZAK "DITTA-SERIA"23 079 043,4816 424 810,0137 601 503,597 336 616,7931,844,719,528,8
POLTING SPÓŁKA AKCYJNA16 651 377,585 336 911,2321 310 923,1687 025,430,51,60,468,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.