Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,
  • obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu

oraz

  • podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg, infrastruktury użyteczności publicznej itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
  • podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,
  • zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 059 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200912 848
31 marca 201012 395
30 czerwca 201012 206
30 września 201012 091
31 grudnia 201011 915
31 marca 201111 721
30 czerwca 201110 514
30 września 201110 217
31 grudnia 20119 788
31 marca 20129 636
30 czerwca 20129 611
30 września 20129 559
31 grudnia 20129 476
31 marca 20139 405
30 czerwca 20139 329
30 września 20139 302
31 grudnia 20139 133
31 marca 20149 079
30 czerwca 20149 059
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (20,8% ogółu), dolnośląskie (15,4% ogółu) oraz małopolskie (14,3% ogółu).

śląskie1 88820,8%
dolnośląskie1 39215,4%
małopolskie1 29614,3%
pomorskie1 03611,4%
wielkopolskie7478,2%
zachodniopomorskie6957,7%
kujawsko-pomorskie5726,3%
mazowieckie3183,5%
świętokrzyskie2863,2%
łódzkie2733,0%
warmińsko-mazurskie2232,5%
lubuskie1021,1%
podlaskie981,1%
podkarpackie550,6%
opolskie390,4%
lubelskie390,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,5% podmiotów), spółki cywilne (18,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 30069,5%
spółki cywilne1 70618,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością91710,1%
spółki jawne340,4%
spółki akcyjne290,3%
spółki komandytowe260,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych190,2%
spółdzielnie180,2%
spółki komandytowo-akcyjne80,1%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 31691,8%
własność prywatna krajowa pozostała4595,1%
własność zagraniczna1071,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych460,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej440,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej330,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej300,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
własność samorządowa40,0%
pozostałe100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,1% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 79797,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1902,1%
od 50 do 249 zatrudnionych580,6%
powyżej 250 zatrudnionych140,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)1 744 867 047,94568 545 207,422 369 575 648,83139 946 481,548,024,65,967,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (286,3 mln zł), FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (262,4 mln zł) oraz DYWIDAG BAU GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE (167,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ459 850 495,2339 455 808,40286 313 715,1817 140 210,993,743,46,091,4
FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ408 441 252,2532 063 624,30262 408 802,3116 320 703,284,050,96,292,2
DYWIDAG BAU GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE89 133 202,860,00167 282 917,3924 802 277,2327,80,014,8100,0
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA88 422 531,8738 143 395,19132 146 631,898 972 041,9110,223,56,856,9
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOMUNIKACYJNYCH W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA93 590 257,3025 239 288,90124 136 067,864 879 155,755,219,33,973,0
PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA71 559 612,2230 616 599,89121 080 261,548 000 362,3211,226,16,657,2
Grupa Kapitałowa TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA44 917 268,3514 400 049,98108 463 482,555 414 404,1612,137,65,067,9
GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI45 548 416,3120 054 569,75101 522 167,406 928 425,2015,234,66,856,0
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SPÓŁKA AKCYJNA38 180 201,8214 485 138,1695 851 853,325 499 492,6714,438,05,762,1
ORLEN PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA79 822 672,7338 766 590,0384 614 978,986 200 674,247,816,07,351,4
Grupa Kapitałowa GÓRNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 619 990,006 260 200,1675 831 260,00839 500,003,413,41,174,6
ZRUG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 519 561,1628 753 080,8973 016 355,743 523 392,617,912,34,835,4
ATA-TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA43 002 183,1918 732 660,2170 137 483,5910 204 155,3023,754,514,656,4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 182 255,313 701 851,5264 159 293,85636 830,113,717,21,078,5
KONSORCJUM PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT GÓRNICZYCH I BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA20 526 918,485 417 317,0463 251 193,33847 317,384,115,61,373,6
PTHU HYDRO-MARKO MARIA PLUTA35 617 834,0420 242 223,8061 326 328,6412 278 145,6834,560,720,043,2
PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-PRODUKCYJNE "INKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 994 101,5735 527 213,4854 179 096,44934 458,101,92,61,727,5
PER AARSLEFF A/S ODDZIAŁ W POLSCE (*)26 395 073,312 476 119,7951 412 171,184 073 375,6615,4164,57,990,6
ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ "ZOK II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 914 500,0019 523 880,3050 120 333,766 665 859,9523,934,113,330,1
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA I MELIORACJI "HYDROMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 644 587,325 205 736,4548 043 182,971 101 994,906,621,22,368,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.