Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,
  • zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)

oraz

  • pogłębianie dna dróg wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 178 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009873
31 marca 2010902
30 czerwca 2010953
30 września 2010973
31 grudnia 2010984
31 marca 20111 010
30 czerwca 20111 048
30 września 20111 090
31 grudnia 20111 100
31 marca 20121 112
30 czerwca 20121 145
30 września 20121 150
31 grudnia 20121 126
31 marca 20131 130
30 czerwca 20131 150
30 września 20131 163
31 grudnia 20131 134
31 marca 20141 126
30 czerwca 20141 178
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (11,6% ogółu), mazowieckie (9,8% ogółu) oraz pomorskie (9,8% ogółu).

dolnośląskie13711,6%
mazowieckie1169,8%
pomorskie1169,8%
wielkopolskie1119,4%
śląskie1008,5%
małopolskie937,9%
zachodniopomorskie857,2%
łódzkie806,8%
podkarpackie574,8%
opolskie514,3%
kujawsko-pomorskie494,2%
lubuskie453,8%
świętokrzyskie423,6%
warmińsko-mazurskie383,2%
lubelskie332,8%
podlaskie252,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (55,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,3% podmiotów) oraz spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (13,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza65455,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21518,3%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach16213,8%
spółki cywilne1008,5%
spółki jawne191,6%
spółki akcyjne161,4%
spółki komandytowe70,6%
spółdzielnie20,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,2%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (16,3% podmiotów) oraz własność samorządowa (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych91077,2%
własność prywatna krajowa pozostała19216,3%
własność samorządowa252,1%
własność zagraniczna201,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,3%
własność skarbu państwa20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
pozostałe40,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,3% podmiotów) i od 10 do 49 (12,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych99384,3%
od 10 do 49 zatrudnionych14712,5%
od 50 do 249 zatrudnionych353,0%
powyżej 250 zatrudnionych30,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)906 967 115,13188 369 291,721 440 191 075,2390 053 873,419,947,86,379,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to HYDROBUDOWA 9 SPÓŁKA AKCYJNA (496,6 mln zł), ENERGOPOL-SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA (224,9 mln zł) oraz HYDROBUDOWA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA (202,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
HYDROBUDOWA 9 SPÓŁKA AKCYJNA343 850 000,00-66 851 000,00496 576 000,3740 811 000,0011,9-61,18,2100,0
ENERGOPOL-SZCZECIN SPÓŁKA AKCYJNA124 328 599,5153 213 684,80224 895 196,8214 764 316,0811,927,86,657,2
HYDROBUDOWA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA129 488 274,4927 357 442,38202 146 745,014 186 676,673,215,32,178,9
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 121 975,1427 081 391,89162 508 684,2214 107 299,0425,152,18,751,8
Grupa Kapitałowa ENERGOPOL-TP ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA91 184 761,0627 749 771,4461 567 589,014 492 237,314,916,27,369,6
ENERGOPOL-TP ELBUD SPÓŁKA AKCYJNA55 147 441,4428 168 835,2851 165 883,404 453 659,238,115,88,748,9
RPM SPÓŁKA AKCYJNA44 623 000,0034 904 000,2049 597 000,006 262 000,0014,017,912,621,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I INSTALACJI ABT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 204 405,675 877 160,0237 767 878,831 410 722,8410,724,03,755,5
NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA21 496 889,4911 588 666,3034 607 486,89398 513,441,93,41,246,1
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE - SPÓŁKA AKCYJNA38 129 950,4132 269 927,5428 236 661,581 373 697,173,64,34,915,4
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI "EKOMEL" SPÓŁKA AKCYJNA11 835 585,757 360 988,8126 026 088,63819 686,986,911,13,237,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNO-INŻYNIERYJNEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 100 851,195 416 910,3820 673 845,22139 423,370,92,60,766,4
REM-WOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 911 202,7811 087 174,3320 623 647,8930 994,490,20,30,230,3
HYDROWAT PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH I MELIORACYJNYCH KOWALSKI KAZIMIERZ9 640 325,212 747 771,4620 545 901,95-51 163,41-0,5-1,9-0,371,5
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI "PIOMEL" SPÓŁKA AKCYJNA9 037 227,962 174 156,0417 919 778,43325 980,093,615,01,875,9
WODROL SPÓŁKA AKCYJNA4 508 000,17242 000,0014 024 000,0076 000,001,731,40,594,6
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA "EKOWOD" SPÓŁKA AKCYJNA NOWY SĄCZ (*)3 761 078,031 754 567,0213 729 241,99300 017,998,017,12,253,4
WOD-KA-MEL SPÓŁKA AKCYJNA2 888 381,041 347 628,317 009 631,40226 929,247,916,83,253,3
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ "MELBUD" SPÓŁKA AKCYJNA W ZAMOŚCIU3 370 403,40757 131,476 872 490,7319 783,220,62,60,377,5
PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-INŻYNIERYJNE "PEKUM" SPÓŁKA AKCYJNA2 592 072,281 018 249,655 256 980,70581 319,0922,457,111,160,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.