Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

  • linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych,
  • elektrowni.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 543 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 791
31 marca 20102 862
30 czerwca 20102 940
30 września 20102 998
31 grudnia 20103 027
31 marca 20113 068
30 czerwca 20113 092
30 września 20113 121
31 grudnia 20113 146
31 marca 20123 188
30 czerwca 20123 242
30 września 20123 298
31 grudnia 20123 316
31 marca 20133 347
30 czerwca 20133 405
30 września 20133 452
31 grudnia 20133 479
31 marca 20143 497
30 czerwca 20143 543
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,4% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie51114,4%
śląskie44312,5%
wielkopolskie39911,3%
dolnośląskie2958,3%
pomorskie2928,2%
małopolskie2517,1%
łódzkie1905,4%
kujawsko-pomorskie1865,2%
zachodniopomorskie1815,1%
lubelskie1775,0%
podkarpackie1464,1%
warmińsko-mazurskie1183,3%
świętokrzyskie1032,9%
lubuskie942,7%
podlaskie872,5%
opolskie702,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 55672,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością56616,0%
spółki cywilne2757,8%
spółki jawne661,9%
spółki akcyjne431,2%
spółki komandytowe210,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,3%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
spółdzielnie20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 26992,3%
własność prywatna krajowa pozostała1373,9%
własność zagraniczna571,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych260,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej200,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej110,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,2%
własność państwowych osób prawnych60,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,4% podmiotów) i od 10 do 49 (9,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 13388,4%
od 10 do 49 zatrudnionych3339,4%
od 50 do 249 zatrudnionych611,7%
powyżej 250 zatrudnionych160,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)2 082 659 828,18941 137 998,862 879 753 357,97141 927 607,086,815,14,954,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 45 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (307,4 mln zł), ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (247,3 mln zł) oraz SPRINT SPÓŁKA AKCYJNA (188,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA184 754 000,00110 763 000,00307 420 000,1624 719 000,0013,422,38,040,1
ENERGETYKA POZNAŃSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH ENERGOBUD LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 218 010,1435 020 708,05247 326 578,522 846 356,102,28,11,272,5
SPRINT SPÓŁKA AKCYJNA91 322 991,1924 044 509,54188 283 940,093 475 067,103,814,51,973,7
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ195 525 626,5472 803 019,00157 672 520,3312 567 413,356,417,38,062,8
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ169 259 749,2973 114 927,29149 315 146,6113 449 138,888,018,49,056,8
ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA95 301 452,8729 196 125,07148 091 701,358 857 509,489,330,36,069,4
SAG ELBUD GDAŃSK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA117 247 126,1451 241 574,40146 127 112,4812 324 670,0710,524,18,456,3
ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 755 112,9612 895 238,87144 495 847,741 820 365,973,014,11,378,8
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 341 557,4558 161 447,45144 172 728,8014 075 489,7112,124,29,850,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ELBUD W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 131 329,3756 558 883,44144 171 246,7713 121 727,4611,523,29,150,4
TP TELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ98 779 000,0044 430 000,00136 133 000,17-11 248 000,00-11,4-25,3-8,355,0
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I ENERGETYCZNEGO "EGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 211 000,0011 980 000,19117 928 000,001 516 000,003,912,71,369,5
Grupa Kapitałowa ELFEKO SPÓŁKA AKCYJNA71 484 008,2132 820 801,6194 942 112,678 612 702,6212,126,29,154,1
ELFEKO SPÓŁKA AKCYJNA65 052 126,3030 223 906,2084 196 553,437 731 325,8911,925,69,253,5
ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA I INWESTYCJE PŁOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 694 664,0415 321 547,3665 128 476,512 354 198,725,915,43,661,4
ZEP-CENTRUM WYKONAWSTWA SPECJALISTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 299 012,494 018 502,0763 011 142,00135 144,180,53,40,284,1
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO "ENBUD" SŁUPSK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 364 814,2413 798 142,1255 864 529,093 414 971,458,724,86,165,0
ELMONT-KOSTRZYN WLKP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 374 388,669 717 287,6653 629 697,49133 649,570,41,40,368,0
ZAKŁAD BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 257 364,0035 371 149,4252 601 737,722 316 518,654,76,64,428,2
ENERGETYKA KALISKA - USŁUGI TECHNICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 635 111,41193 462,9351 980 133,56-2 755 194,75-15,6-1 000,0-5,398,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.