Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 512 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009208
31 marca 2010230
30 czerwca 2010238
30 września 2010271
31 grudnia 2010276
31 marca 2011294
30 czerwca 2011307
30 września 2011324
31 grudnia 2011343
31 marca 2012374
30 czerwca 2012399
30 września 2012412
31 grudnia 2012434
31 marca 2013447
30 czerwca 2013459
30 września 2013467
31 grudnia 2013482
31 marca 2014504
30 czerwca 2014512
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.