Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,2% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (31,0% podmiotów) oraz spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (15,0% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością62736,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne53731,0%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach26015,0%
indywidualna działalność gospodarcza22513,0%
spółki cywilne331,9%
wspólnoty samorządowe181,0%
spółki akcyjne140,8%
spółki komandytowe40,2%
spółdzielnie30,2%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
pozostałe80,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
wspólnoty samorządowe
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (92,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18192,3%
spółki akcyjne157,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.