Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających,
  • naprawę i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • fabrycznej przebudowy statków, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1,
  • naprawy silników do łodzi i statków, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
  • demontażu statków, sklasyfikowanych w 38.31.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 818 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 388
31 marca 20104 188
30 czerwca 20104 061
30 września 20104 079
31 grudnia 20103 967
31 marca 20113 966
30 czerwca 20113 864
30 września 20113 769
31 grudnia 20113 673
31 marca 20123 668
30 czerwca 20123 705
30 września 20123 739
31 grudnia 20123 689
31 marca 20133 631
30 czerwca 20133 720
30 września 20133 788
31 grudnia 20133 720
31 marca 20143 776
30 czerwca 20143 818
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (66,7% ogółu), zachodniopomorskie (22,9% ogółu) oraz warmińsko-mazurskie (2,9% ogółu).

pomorskie2 54866,7%
zachodniopomorskie87522,9%
warmińsko-mazurskie1102,9%
kujawsko-pomorskie611,6%
mazowieckie491,3%
wielkopolskie360,9%
dolnośląskie350,9%
śląskie250,7%
podlaskie150,4%
opolskie130,3%
łódzkie130,3%
lubuskie100,3%
lubelskie90,2%
małopolskie80,2%
podkarpackie60,2%
świętokrzyskie50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 42189,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2536,6%
spółki cywilne1122,9%
spółki jawne130,3%
spółki komandytowe100,3%
spółki akcyjne40,1%
spółdzielnie30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 68196,4%
własność prywatna krajowa pozostała461,2%
własność zagraniczna381,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej110,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) i od 10 do 49 (3,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 68096,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1203,1%
od 50 do 249 zatrudnionych130,3%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z)1 293 626 031,34296 377 523,961 622 244 458,41-3 502 958,72-0,3-1,2-0,277,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł), GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł) oraz SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" SPÓŁKA AKCYJNA (173,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA1 091 735 436,98277 585 910,191 432 096 235,1453 327 475,324,919,23,774,6
GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA899 098 585,45193 343 186,891 300 980 788,4849 264 025,825,525,53,878,5
SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" SPÓŁKA AKCYJNA120 374 152,6125 763 473,70173 913 214,67-19 514 307,29-16,2-75,7-11,278,6
Grupa Kapitałowa STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA220 145 175,9526 104 574,37108 196 053,76-34 455 376,23-15,7-132,0-31,988,1
STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA193 447 016,1217 169 176,8894 666 481,81-33 307 930,43-17,2-194,0-35,291,1
MORSKA STOCZNIA REMONTOWA SPÓŁKA AKCYJNA49 216 000,0035 863 000,2547 916 000,00362 000,000,71,00,827,1
FAST GRITBLASTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 490 277,5024 238 686,944 767 973,45-306 746,10-1,0-1,3-6,423,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.