Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów objętych działem 27, z wyłączeniem wyrobów objętych grupą 27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę i konserwację transformatorów mocy, rozdzielczych i specjalnych,
 • naprawę i konserwację silników elektrycznych, prądnic i zespołów silnikowo-prądnicowych,
 • naprawę i konserwację aparatury łącznikowej i tablic rozdzielczych,
 • naprawę i konserwację przekaźników i regulatorów przemysłowych,
 • naprawę i konserwację baterii galwanicznych i akumulatorowych,
 • naprawę i konserwację elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 • naprawę i konserwację przewodów dla obwodów instalacji elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 95.11.Z,
 • naprawy i konserwacji sprzętu (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 95.12.Z,
 • naprawy i konserwacji elektroniki użytkowej, sklasyfikowanych w 95.21.Z,
 • naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 95.25.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 660 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 236
31 marca 20104 377
30 czerwca 20104 463
30 września 20104 512
31 grudnia 20104 543
31 marca 20114 536
30 czerwca 20114 588
30 września 20114 595
31 grudnia 20114 572
31 marca 20124 525
30 czerwca 20124 522
30 września 20124 563
31 grudnia 20124 528
31 marca 20134 536
30 czerwca 20134 573
30 września 20134 581
31 grudnia 20134 626
31 marca 20144 638
30 czerwca 20144 660
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), wielkopolskie (12,8% ogółu) oraz śląskie (11,4% ogółu).

mazowieckie87818,8%
wielkopolskie59612,8%
śląskie53111,4%
pomorskie3768,1%
dolnośląskie3327,1%
małopolskie2946,3%
zachodniopomorskie2846,1%
kujawsko-pomorskie2515,4%
łódzkie2465,3%
lubelskie1773,8%
podkarpackie1603,4%
warmińsko-mazurskie1463,1%
opolskie1132,4%
świętokrzyskie1022,2%
lubuskie962,1%
podlaskie781,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 11688,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2525,4%
spółki cywilne2375,1%
spółki jawne320,7%
spółki komandytowe110,2%
spółki akcyjne70,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,1%
spółdzielnie20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 52497,1%
własność prywatna krajowa pozostała521,1%
własność zagraniczna461,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) i od 10 do 49 (2,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 53197,2%
od 10 do 49 zatrudnionych1072,3%
od 50 do 249 zatrudnionych170,4%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)793 559 322,57170 656 333,601 184 860 014,1435 488 923,564,520,83,078,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALCATEL-LUCENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (654,4 mln zł), TAURON SERWIS GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (183,6 mln zł) oraz ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "ZABERD" SPÓŁKA AKCYJNA (115,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALCATEL-LUCENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 883 611,78130 789 268,22654 423 585,0644 794 617,569,734,36,871,7
TAURON SERWIS GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 740 102,9413 234 274,89183 621 811,014 483 054,494,933,92,485,6
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "ZABERD" SPÓŁKA AKCYJNA101 192 000,004 304 000,11115 366 000,001 446 000,001,433,61,395,8
PRZEDSIĘBIORSTWO SERWISU AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH EL PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 367 488,408 669 653,6072 984 966,533 200 270,788,336,94,477,4
Grupa Kapitałowa POL-STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 561 960,275 499 538,5169 563 090,21-1 484 604,62-4,1-27,0-2,185,0
CEGELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 614 000,001 436 000,0035 891 000,00739 000,195,451,52,189,5
AUTOMATYKA-MIEDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 117 790,245 630 461,1929 188 428,992 970 583,3426,752,810,249,4
CENTRUM ELEKTROTECHNIKA INSTALACJE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 101 499,95-2 819 088,2916 744 195,68-2 573 824,42-62,891,3-15,4100,0
ALVARION-TADIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 270 870,27-17 848 773,966 156 937,14-10 867 172,56-105,860,9-176,5100,0
EUROMEDIC ONKOTERAPIA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 710 000,1321 761 000,00920 000,00-7 219 000,00-30,5-33,2-784,78,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.