Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), pomorskie (13,9% ogółu) oraz śląskie (11,9% ogółu).

mazowieckie5 81615,3%
pomorskie5 27413,9%
śląskie4 53111,9%
wielkopolskie3 99910,5%
zachodniopomorskie2 9187,7%
dolnośląskie2 7447,2%
małopolskie2 4346,4%
kujawsko-pomorskie1 9465,1%
łódzkie1 9035,0%
lubelskie1 1423,0%
warmińsko-mazurskie1 0622,8%
podkarpackie1 0552,8%
opolskie9332,5%
lubuskie8402,2%
świętokrzyskie7862,1%
podlaskie6801,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
pomorskie
śląskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (24,0% ogółu), mazowieckie (22,7% ogółu) oraz małopolskie (9,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 154 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie3724,0%
mazowieckie3522,7%
małopolskie159,7%
dolnośląskie159,7%
wielkopolskie95,8%
pomorskie95,8%
kujawsko-pomorskie74,5%
zachodniopomorskie63,9%
opolskie42,6%
lubelskie31,9%
warmińsko-mazurskie31,9%
świętokrzyskie31,9%
podkarpackie31,9%
lubuskie21,3%
łódzkie21,3%
podlaskie10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.