Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję artykułów sportowych, z wyłączeniem odzieży i obuwia.

Podklasa ta obejmuje produkcję artykułów i sprzętu, do uprawiania sportu i gier na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach, wykonanych z dowolnego materiału:

 • piłek twardych, miękkich i nadmuchiwanych,
 • rakiet, rakietek, kijów golfowych,
 • nart, wiązań i kijków do nart,
 • butów narciarskich,
 • desek surfingowych i nart wodnych,
 • sprzętu do wędkarstwa sportowego, włączając siatki do połowów,
 • sprzętu myśliwskiego, sprzętu wspinaczkowego itp.,
 • skórzanych rękawic sportowych i sportowych kasków ochronnych,
 • basenów do pływania i kąpieli itp.,
 • łyżew, wrotek itp.,
 • łuków i kusz,
 • sprzętu gimnastycznego i atletycznego stosowanego w klubach fitness. Podklasa ta nie obejmuje:
 • produkcji żagli do łodzi, sklasyfikowanej w 13.92.Z,
 • produkcji odzieży sportowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 14.1,
 • produkcji wyrobów rymarskich i uprzęży, batów, pejczów i sprzętu do jazdy konnej, sklasyfikowanej w 15.12.Z,
 • produkcji obuwia sportowego, sklasyfikowanej w 15.20.Z,
 • produkcji broni sportowej i amunicji, sklasyfikowanej w 25.40.Z,
 • produkcji odważników stosowanych w podnoszeniu ciężarów, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
 • produkcji pojazdów sportowych innych niż sanki i tobogany, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 29 i 30,
 • produkcji łodzi, sklasyfikowanej w 30.12.Z,
 • produkcji stołów bilardowych, sklasyfikowanej w 32.40.Z,
 • produkcji zatyczek do uszu i nosa (np. do ochrony przy pływaniu i przed hałasem), sklasyfikowanej w 32.99.Z,
 • napraw sprzętu sportowego, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 562 aktywne podmioty działające w tej branży, o 11,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009477
31 marca 2010497
30 czerwca 2010509
30 września 2010505
31 grudnia 2010500
31 marca 2011521
30 czerwca 2011512
30 września 2011494
31 grudnia 2011494
31 marca 2012492
30 czerwca 2012499
30 września 2012500
31 grudnia 2012484
31 marca 2013494
30 czerwca 2013506
30 września 2013519
31 grudnia 2013518
31 marca 2014544
30 czerwca 2014562
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,4% ogółu), śląskie (15,3% ogółu) oraz małopolskie (11,2% ogółu).

mazowieckie12021,4%
śląskie8615,3%
małopolskie6311,2%
wielkopolskie478,4%
dolnośląskie447,8%
pomorskie376,6%
łódzkie264,6%
zachodniopomorskie254,4%
kujawsko-pomorskie223,9%
świętokrzyskie213,7%
podkarpackie183,2%
lubelskie152,7%
warmińsko-mazurskie122,1%
opolskie101,8%
lubuskie91,6%
podlaskie71,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,4% podmiotów), spółki cywilne (14,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza37967,4%
spółki cywilne8314,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8314,8%
spółki jawne91,6%
spółki komandytowe61,1%
spółki akcyjne10,2%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych52192,7%
własność prywatna krajowa pozostała122,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych112,0%
własność zagraniczna81,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych52393,1%
od 10 do 49 zatrudnionych285,0%
od 50 do 249 zatrudnionych112,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z)25 953 377,8614 760 793,8342 865 023,014 730 031,4018,232,011,043,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PESMENPOL FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA EDWARD NIEPSUJ (27,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PESMENPOL FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA EDWARD NIEPSUJ14 963 186,859 783 947,1127 656 482,294 098 540,1927,441,914,834,6
POLSPORT SPÓŁKA AKCYJNA (*)10 990 191,014 976 847,8315 208 540,72631 491,215,812,74,254,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.