Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję statków (z wyłączeniem łodzi sportowych i wycieczkowych), takich jak:
  • statki pasażerskie, promy, statki handlowe, tankowce, holowniki itp.,
  • okręty wojenne,
  • kutry, łodzie rybackie i statki-przetwórnie,
  • poduszkowce, z wyłączeniem poduszkowców przeznaczonych na cele rekreacyjne,
  • pływające lub zanurzone platformy wiertnicze,
 • produkcję jednostek pływających, takich jak:
  • doki pływające, pontony, grodzie izolacyjne, przystanie pływające, pławy, boje, zbiorniki pływające, barki, latarnie, dźwigi pływające, tratwy nadmuchiwane przeznaczone na cele inne niż rekreacyjne itp.,
 • produkcję sekcji dla statków i jednostek pływających,

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji części statku, innych niż podstawowe zespoły kadłuba:
  • produkcji żagli, sklasyfikowanej w 13.92.Z,
  • produkcji śrub napędowych dla statków, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
  • produkcji kotwic ze stali lub żeliwa, sklasyfikowanej w 25.99.Z,
  • produkcji silników do statków, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
 • produkcji przyrządów nawigacyjnych, sklasyfikowanej w 26.51.Z,
 • produkcji sprzętu oświetleniowego dla statków, sklasyfikowanej w 27.40.Z,
 • produkcji pojazdów-amfibii, sklasyfikowanej w 29.10.E,
 • produkcji łodzi nadmuchiwanych i tratew na cele rekreacyjne, sklasyfikowanej w 30.12.Z,
 • specjalistycznych napraw i konserwacji statków i pozostałych konstrukcji pływających, sklasyfikowanych w 33.15.Z,
 • demontażu statków, sklasyfikowanego w 38.31.Z,
 • wykonywania instalacji wewnętrznych statków i łodzi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 43.3.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 041 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 000
31 marca 2010970
30 czerwca 2010969
30 września 2010982
31 grudnia 20101 006
31 marca 20111 035
30 czerwca 20111 021
30 września 20111 031
31 grudnia 20111 025
31 marca 2012996
30 czerwca 20121 019
30 września 20121 030
31 grudnia 20121 019
31 marca 2013978
30 czerwca 2013975
30 września 2013997
31 grudnia 2013996
31 marca 20141 019
30 czerwca 20141 041
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (68,4% ogółu), zachodniopomorskie (17,4% ogółu) oraz mazowieckie (4,4% ogółu).

pomorskie71268,4%
zachodniopomorskie18117,4%
mazowieckie464,4%
warmińsko-mazurskie282,7%
kujawsko-pomorskie171,6%
dolnośląskie111,1%
śląskie90,9%
wielkopolskie90,9%
łódzkie60,6%
małopolskie50,5%
lubuskie50,5%
podlaskie40,4%
opolskie30,3%
lubelskie30,3%
podkarpackie10,1%
świętokrzyskie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza78675,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18718,0%
spółki cywilne383,7%
spółki komandytowe101,0%
spółki akcyjne101,0%
spółki jawne80,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,1% podmiotów), własność zagraniczna (2,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych94891,1%
własność zagraniczna292,8%
własność prywatna krajowa pozostała272,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych141,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
własność państwowych osób prawnych10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,7% podmiotów) i od 10 do 49 (5,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych95591,7%
od 10 do 49 zatrudnionych615,9%
od 50 do 249 zatrudnionych212,0%
powyżej 250 zatrudnionych40,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja statków i konstrukcji pływających (PKD 30.11.Z)1 767 715 422,82709 346 587,741 138 515 942,6842 310 659,382,46,03,759,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CRIST SPÓŁKA AKCYJNA (236,5 mln zł), Grupa Kapitałowa REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA (225,6 mln zł) oraz REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA (210,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CRIST SPÓŁKA AKCYJNA587 532 703,7388 819 206,08236 478 005,8312 627 850,282,214,25,384,9
Grupa Kapitałowa REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA198 029 704,18107 978 490,89225 605 176,0311 672 482,905,910,85,245,5
REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA184 646 165,67103 292 879,37210 241 882,8211 441 085,306,211,15,444,1
STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA562 042 466,76282 765 585,75124 053 121,9313 113 092,312,34,610,649,7
FABRYKA MEBLI OKRĘTOWYCH FAMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 813 965,1725 504 264,56102 416 846,69672 825,801,12,60,758,7
MALBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 591 883,115 204 426,0769 382 312,04899 872,945,117,31,370,4
MARINE PROJECTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 551 107,8938 559 920,2663 785 415,922 685 003,145,07,04,228,0
MARITIM-SHIPYARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 551 022,0863 073 198,2962 179 346,211 845 434,312,22,93,023,6
DAMEN SHIPYARDS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA34 362 083,9519 917 227,4652 794 140,874 944 705,7414,424,89,442,0
MARKOS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 175 157,7927 571 957,6249 043 089,061 720 255,015,06,23,519,3
ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "BOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 427 963,28-9 509 514,4539 221 503,73-3 218 031,90-10,933,8-8,2100,0
DAMEN SHIPYARDS KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 969 000,0016 717 400,0036 438 400,001 948 900,314,211,75,463,6
DAMEN MARINE COMPONENTS GDAŃSK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 567 600,0014 719 000,0032 707 200,21930 600,003,06,32,951,9
STOCZNIA WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 571 896,4620 307 025,8124 931 713,332 454 293,5410,912,19,810,0
CENTROMOST-STOCZNIA RZECZNA W PŁOCKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 094 000,003 472 000,0015 444 000,18-10 188 000,00-112,0-293,4-66,061,8
STAL-REM SPÓŁKA AKCYJNA9 052 067,436 782 728,4413 876 179,99407 928,284,56,02,925,1
CONRAD SPÓŁKA AKCYJNA2 766 340,662 149 284,745 522 784,6324 845,880,91,20,522,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.