Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (16,4 mld zł) oraz VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,5 mld zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA6 649 907 676,362 409 196 835,6416 406 001 107,38-81 653 778,90-1,2-3,4-0,563,8
VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 501 966 690,452 386 175 660,007 536 831 360,00290 107 550,008,312,23,931,9
GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 086 945 000,001 767 609 130,407 454 621 990,00305 620 750,009,917,34,142,7
Grupa Kapitałowa FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA1 688 277 800,00723 967 800,00383 675 700,00-196 108 599,69-11,6-27,1-51,157,1
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA1 503 692 300,00613 704 800,29198 791 000,00-107 129 600,00-7,1-17,5-53,959,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.