Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję miedzi z rud,
  • produkcję miedzi w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu miedzi,
  • produkcję stopów miedzi,
  • produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,
  • produkcję półproduktów z miedzi,
  • produkcje kamienia miedziowego,
  • produkcję drutów z miedzi, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje:

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 29 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200932
31 marca 201031
30 czerwca 201030
30 września 201029
31 grudnia 201026
31 marca 201125
30 czerwca 201126
30 września 201125
31 grudnia 201125
31 marca 201227
30 czerwca 201229
30 września 201229
31 grudnia 201230
31 marca 201329
30 czerwca 201330
30 września 201330
31 grudnia 201328
31 marca 201429
30 czerwca 201429
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (41,4% ogółu), mazowieckie (27,6% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

śląskie1241,4%
mazowieckie827,6%
małopolskie310,3%
wielkopolskie26,9%
zachodniopomorskie26,9%
dolnośląskie13,4%
łódzkie13,4%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
pomorskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (37,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (27,6% podmiotów) oraz spółki akcyjne (17,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1137,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością827,6%
spółki akcyjne517,2%
spółki jawne310,3%
spółki komandytowo-akcyjne13,4%
spółki cywilne13,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (65,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (13,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1965,5%
własność prywatna krajowa pozostała413,8%
własność zagraniczna26,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej13,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej13,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych13,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (62,1% podmiotów) i od 10 do 49 (17,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1862,1%
od 10 do 49 zatrudnionych517,2%
od 50 do 249 zatrudnionych413,8%
powyżej 250 zatrudnionych26,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja miedzi (PKD 24.44.Z)691 148 423,72301 500 956,971 152 710 882,52-3 752 053,34-0,5-1,2-0,356,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA (747,4 mln zł) oraz LWW ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (412,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA498 801 000,30207 133 000,00747 406 000,00-13 737 000,00-2,8-6,6-1,858,5
LWW ŚLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ139 821 000,2422 894 000,00412 144 000,004 867 000,003,521,31,283,6
HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA333 965 000,29253 120 000,00377 072 000,002 270 000,000,70,90,624,2
WALCOWNIA METALI "DZIEDZICE" SPÓŁKA AKCYJNA217 362 423,7225 486 957,58363 494 882,52-10 889 053,34-5,0-42,7-3,088,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.