Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wydobywanie, wstępne wyrównywanie i cięcie kamienia pomnikowego i budowlanego takiego jak: marmur, granit, piaskowiec, łupek itd.,
  • łamanie i kruszenie kamienia pomnikowego i budowlanego,
  • wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych,
  • wydobywanie gipsu i anhydrytu,
  • wydobywanie kredy i dolomitu niewypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 08.91.Z,
  • produkcji dolomitu wypalonego, sklasyfikowanej w 23.52.Z,
  • cięcia, formowania i wykańczania kamieni, poza obszarem kamieniołomu, sklasyfikowanych w 23.70.Z.

 

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 701 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009460
31 marca 2010494
30 czerwca 2010519
30 września 2010538
31 grudnia 2010557
31 marca 2011571
30 czerwca 2011598
30 września 2011603
31 grudnia 2011616
31 marca 2012638
30 czerwca 2012655
30 września 2012643
31 grudnia 2012636
31 marca 2013655
30 czerwca 2013672
30 września 2013695
31 grudnia 2013685
31 marca 2014688
30 czerwca 2014701
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (22,0% ogółu), mazowieckie (17,5% ogółu) oraz śląskie (11,6% ogółu).

dolnośląskie15422,0%
mazowieckie12317,5%
śląskie8111,6%
małopolskie7510,7%
świętokrzyskie527,4%
łódzkie476,7%
wielkopolskie415,8%
pomorskie233,3%
podkarpackie192,7%
lubelskie162,3%
opolskie152,1%
kujawsko-pomorskie152,1%
zachodniopomorskie121,7%
warmińsko-mazurskie101,4%
lubuskie101,4%
podlaskie81,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (48,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (37,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,0% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością34148,6%
indywidualna działalność gospodarcza26337,5%
spółki cywilne426,0%
spółki akcyjne223,1%
spółki jawne162,3%
spółki komandytowe111,6%
spółdzielnie30,4%
spółki komandytowo-akcyjne20,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych54878,2%
własność prywatna krajowa pozostała578,1%
własność zagraniczna385,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej142,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych131,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej101,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej81,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność skarbu państwa20,3%
pozostałe40,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,7% podmiotów) i od 10 do 49 (14,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych55278,7%
od 10 do 49 zatrudnionych9914,1%
od 50 do 249 zatrudnionych456,4%
powyżej 250 zatrudnionych50,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z)1 885 861 054,591 226 941 433,181 926 187 713,61198 194 536,0610,516,210,334,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 38 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (212,6 mln zł), OMYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (207,2 mln zł) oraz KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH W BARTNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (157,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
NORDKALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 474 800,00218 323 600,25212 611 700,0033 924 600,0012,915,516,017,1
OMYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 850 340,1733 650 583,15207 214 357,1710 448 181,878,831,15,071,7
KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH W BARTNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ138 562 000,0089 514 000,00157 677 000,0014 479 000,2510,516,29,235,4
KOPALNIE DOLOMITU SPÓŁKA AKCYJNA W SANDOMIERZU91 959 053,7752 781 391,06119 140 658,1127 364 150,0129,851,823,042,6
KIELECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ62 136 406,0132 557 437,6084 103 570,547 258 639,3111,722,38,647,6
KOPALNIA WAPIENIA "CZATKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 184 741,1191 761 760,1283 546 859,4913 175 546,7510,414,415,827,9
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZO-PRODUKCYJNE "BAZALT" SPÓŁKA AKCYJNA W WILKOWIE82 338 384,6745 374 898,9670 214 463,28-1 531 962,34-1,9-3,4-2,244,9
COLAS KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 761 452,0036 271 085,8365 431 927,602 554 883,504,57,03,936,1
POLSKIE KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 236 013,4848 437 969,8563 379 776,797 404 075,5413,915,311,79,0
Grupa Kapitałowa KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ61 251 915,0849 565 163,5459 633 890,9713 406 687,8821,927,122,519,1
Grupa Kapitałowa SKALIMEX-BORÓW SPÓŁKA AKCYJNA60 611 868,9633 741 761,2359 606 341,447 579 643,8512,522,512,744,3
KOPALNIE PORFIRU I DIABAZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ59 308 901,9349 559 245,2557 861 044,8513 375 541,1922,627,023,116,4
KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH W RUDAWIE SPÓŁKA AKCYJNA74 913 700,3155 781 800,0056 438 100,0013 538 300,0018,124,324,025,5
KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" SPÓŁKA AKCYJNA25 394 140,3514 519 714,9055 387 843,313 759 996,3514,825,96,842,8
BOLOIL SPÓŁKA AKCYJNA38 180 484,2626 675 111,2052 973 868,142 568 396,916,79,64,930,1
BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 415 495,7424 711 891,3840 595 925,655 854 969,5415,723,714,434,0
KRUSZYWA POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA54 621 674,2922 747 760,9240 500 828,883 232 956,345,914,28,058,4
KOPALNIA GIPSU I ANHYDRYTU "NOWY LĄD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NIWNICACH48 932 385,7231 163 027,3939 800 526,041 344 936,142,84,33,436,3
KOPALNIE MELAFIRU W CZARNYM BORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 140 185,0912 869 603,4139 747 929,992 161 664,407,716,85,454,3
EUROVIA BAZALTY SPÓŁKA AKCYJNA45 941 100,0021 349 000,1939 315 200,00-10 353 200,00-22,5-48,5-26,353,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.